ေျမဇာပင္ျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသခံ တုိ႕ရဲ႕ မ်က္နာကုိ ငဲ့ေသာအားျဖင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစ ခ်င္တယ္ လုိ႔ေျပာလာတဲ့ အဆုိေတာ္ L ခြန္းရီ

ေျမဇာပင္ျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသခံ တုိ႕ရဲ႕ မ်က္နာကုိ ငဲ့ေသာအားျဖင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစ ခ်င္တယ္ လုိ႔ေျပာလာတဲ့ အဆုိေတာ္ L ခြန္းရီ
March 11, 2018 Popular Journal

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*