အခုႏွစ္အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ အကူေမာင္မယ္အျဖစ္ပါဝင္ရမယ့္မင္းေမာ္ ကြန္းသမီးေလေျပေသြးနဲ႔ခိုင္သင္းၾကည္သမီး စံထိပ္ထားဦး

အခုႏွစ္အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ အကူေမာင္မယ္အျဖစ္ပါဝင္ရမယ့္မင္းေမာ္ ကြန္းသမီးေလေျပေသြးနဲ႔ခိုင္သင္းၾကည္သမီး စံထိပ္ထားဦး
March 10, 2018 Asian Fame Media Group