၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အကယ္ဒမီ (၁၁) ဆု အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အကယ္ဒမီ (၁၁) ဆု အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
March 9, 2018 Leanne Win

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ ထူး ခြၽန္ဆု (အကယ္ဒမီဆု)ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar EventPark ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္ဒမီ စာရင္းဝင္ ဇာတ္ကား၅၃ ကားထဲမွ အေကာင္းဆုံးထူးခြၽန္သူမ်ားကို ဆု (၁၁) ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟု သိရသည္။ ဆု (၁၁) ဆုလုံးကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ သြားသည့္အခါ အကယ္ဒမီ စံခ်ိန္ စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔က အေသအခ်ာေရြး ခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ားအျပင္ ပရိသတ္ မ်ားပါသိခ်င္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရး အကယ္ ဒမီ ထူးခြၽန္ဆုေပးေရး အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ ၏ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုမ်ားအ တြက္ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးရန္ စံခ်ိန္ စံၫြန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု ”အကယ္ဒမီ” ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုသည္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အဆင့္အတန္း ျမင့္မား တိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ေရွး႐ႈ၍ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ

(က) အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အႏုပညာ ရသ၊ အတတ္ပညာရသျပည့္ဝေသာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္၊

(ခ) အႏုပညာ၊ အတတ္ပညာျပည့္ စံုစြာျဖင့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ေပၚထြက္လာ ေစရန္

(ဂ) စာေပရသ၊ ႐ုပ္ရွင္ရသမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ကားေကာင္းမ်ားကို ေပၚထြက္ လာေအာင္ ေရးသားေပးႏိုင္သည့္ ဇာတ္ၫႊန္းဆရာေကာင္းမ်ား ေပၚ ထြန္းလာေစရန္၊

(ဃ) သဘာဝက်ေသာ အမူအရာ၊ ခံစားမႈပါေသာ အေျပာအဆို၊ လိုက္ ဖက္ေသာ အဝတ္အစား ျပင္ဆင္မႈ တုိ႔ျဖင့္ ထူးျခားစြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္ လာေစရန္၊

(င) တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာ မ်ားကို အံဝင္ခြင္က် အသံုးျပဳ၍ ပရိသတ္တို႔အား အႏုပညာေျမာက္စြာ တင္ျပေပးႏိုင္သည့္(အသံ၊ တည္း ျဖတ္၊ ဓာတ္ပံု) အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္

(စ) ျမန္မာ့ရနံ႔သင္းေသာ ေတးဂီတ အသံုးျပဳ၍ ဇာတ္လမ္းကို ျမန္မာ့ဟန္ ပန္ျဖင့္ ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ေသာ ဇာတ္ပို႔ ေတးဂီတပညာရွင္မ်ားေပၚထြက္ လာေစရန္၊

(ဆ) ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ အႏုပညာရသ၊ အတတ္ပညာရသ မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သူ အထူးဆု ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္

(၁) ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အ တြင္း အေကာင္းဆံုး ထူးခြၽန္ဆု ၁၁ ဆုအျပင္ (ထူးျခားေသာ အႏုပညာ ရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ထြက္ေပၚလာ ပါက ေပးရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ )အထူးဆုေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ စံခ်ိန္မီေသာ အႏုပညာ၊ အတတ္ပ ညာ ထူးခြၽန္သူမ်ားကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စံခ်ိန္မီျခင္းမရွိလွ်င္ ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

(၂) ထူးခြၽန္သူတစ္ဦးကိုသာလွ်င္ ေပးပါမည္။ ပူးတြဲဆု ေပးမည္မဟုတ္ ပါ။

(၃) ႏိုင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ကူးယူ မွီျငမ္းေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို (က) ဇာတ္ကားဆု၊ (ခ) ဒါ႐ိုက္တာ ဆု၊ (ဂ) ဇာတ္ၫႊန္းဆုမ်ား ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ (အျခားေသာ သ႐ုပ္ ေဆာင္ပိုင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ဂီတ၊ တည္း ျဖတ္၊ အသံအစရွိေသာ ဆုမ်ားကို လည္း ပံုတူကူးခ်ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါ က ဆုေပးမည္မဟုတ္ပါ။)

(၄) ဇာတ္ၫႊန္းဆုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇာတ္ၫႊန္းစာအုပ္ မတင္ျပပါက အကဲျဖတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

(၅) နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားကို ဆုေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၆) ဇာတ္ေဆာင္ဆု၊ ဇာတ္ပို႔ဆုမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၏ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာတို႔၏ ယုတၱိတန္တန္ မွန္ မွန္ကန္ကန္ တင္ျပလာေသာ ဇာတ္ ေဆာင္၊ ဇာတ္ပို႔အမည္စာရင္းကို အ တည္ျပဳေပးပါမည္။ (႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၾကည့္ၿပီး ဇာတ္ေဆာင္ဇာတ္ပို႔အျငင္း ပြားဖြယ္ရွိပါက အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ ၫႇိႏိႈင္းသတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

ဒါ႐ိုက္တာဆုစံခ်ိန္စံညႊန္း

(၁) ဇာတ္လမ္းအစမွ အဆံုးသို႔တိုင္ စိတ္ဝင္စားေအာင္ ဇာတ္ေကာင္ တို႔၏ သဘာဝက်ေသာ လႈပ္ရွားမႈ၊ ပီျပင္ေသာ ေျပာဆိုမႈတို႔ကို ၫႊန္ ၾကားဆြဲေဆာင္ ျပသႏိုင္ရျခင္း
(၂) လိုက္ဖက္ေသာ အဝတ္အစား၊ ယုတၱိရွိေသာ ေနာက္ခံ႐ႈခင္း႐ႈကြက္ မ်ားႏွင့္အတူ အ႐ုပ္(ဓာတ္ပံု)၏ ေကာင္းျခင္း၊ အသံ၏ေကာင္းျခင္း တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျပသေပးႏိုင္ျခင္း၊
(၃) ပံ့ပိုးမႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဂီတမွဴး၊ ေျပျပစ္ေသာ အ႐ုပ္အသံတည္းျဖတ္ ပညာရွင္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးရွိျခင္း၊
(၄) ပံုတူကူးခ်မွီျငမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပင္ကိုစိတ္ကူး၊ စိတ္သန္းျဖင့္ ဆန္း သစ္တီထြင္ႏိုင္ျခင္း၊
(၅) အႏုပညာရသေျမာက္ ေဖာ္က်ဴး ႏိုင္႐ံုမက ျမန္မာတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္တို႔ကို ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိ ကာ ဘာသာတရားကိုးကြယ္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ တုိ႔ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ျပသႏုိင္စြမ္း ရွိျခင္း၊
ဇာတ္ကားဆုစံခ်ိန္စံညႊန္း
(၁) လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္၊ တိုင္းရင္းသား ညီၫႊတ္ေရးကိစၥမ်ားကို မထိခိုက္ေစ ဘဲ အႏုပညာေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားေအာင္ တင္ျပ ႏိုင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊
(၂) ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာသင္ခန္းစာ ေပး ႏိုင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊
(၃) ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားလံုး ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ဇာတ္ၫႊန္း၏ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာ၏ ၫႊန္ၾကားမႈေကာင္းမြန္ ျခင္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္အသီးသီး၏ ေနရာမွန္ သ႐ုပ္မွန္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ညီၫႊတ္မွ်တသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား၊
(၄) ယုတၱိရွိေသာ ႐ိုက္ကြင္းေနရာ ေဒသမ်ား၊ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈႏွင့္ မိတ္ကပ္မ်ား၊ အံဝင္ ခြင္က် ဇာတ္ဝင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊ (၅) စကားေျပာသံ၊ ဂီတသံ၊ အထူး ျပဳလုပ္ခ်က္အသံတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ အသံ၏ ေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပတ္ သားၾကည္လင္၍ အလင္းအေမွာင္၊ အလႈပ္အရွားတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ အ႐ုပ္၏ ေကာင္းမြန္မႈျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ )

အယ္ဒီတာတစ္ဦး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*