Heineken Beer
Heineken Beer

“သမီးပြဲမွာအကုိကက်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔မဆုိႏုိင္တဲ႕အခ်ိန္မွာသားျဖစ္သူကကုိယ္႔ေနရာမွာဆုိေပးတဲ႕အတြက္ပီတိျဖစ္မိတယ္”လုိ႔ဆုိတဲ႕အဆုိေတာ္ခ်စ္ေကာင္း

“သမီးပြဲမွာအကုိကက်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔မဆုိႏုိင္တဲ႕အခ်ိန္မွာသားျဖစ္သူကကုိယ္႔ေနရာမွာဆုိေပးတဲ႕အတြက္ပီတိျဖစ္မိတယ္”လုိ႔ဆုိတဲ႕အဆုိေတာ္ခ်စ္ေကာင္း
March 8, 2018 Asian Fame Media Group