“သမီးပြဲမွာအကုိကက်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔မဆုိႏုိင္တဲ႕အခ်ိန္မွာသားျဖစ္သူကကုိယ္႔ေနရာမွာဆုိေပးတဲ႕အတြက္ပီတိျဖစ္မိတယ္”လုိ႔ဆုိတဲ႕အဆုိေတာ္ခ်စ္ေကာင္း

“သမီးပြဲမွာအကုိကက်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔မဆုိႏုိင္တဲ႕အခ်ိန္မွာသားျဖစ္သူကကုိယ္႔ေနရာမွာဆုိေပးတဲ႕အတြက္ပီတိျဖစ္မိတယ္”လုိ႔ဆုိတဲ႕အဆုိေတာ္ခ်စ္ေကာင္း
March 8, 2018 Asian Fame Media Group
“သမီးပြဲမွာအကုိကက်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔မဆုိႏုိင္တဲ႕အခ်ိန္မွာသားျဖစ္သူကကုိယ္႔ေနရာမွာဆုိေပးတဲ႕အတြက္ပီတိျဖစ္မိတယ္”လုိ႔ဆုိတဲ႕အဆုိေတာ္ခ်စ္ေကာင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*