မႏၲေလးၿမိဳ႕က်ံဳးပတ္လည္ ျမန္မာ႔႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီးမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ေရကစား မ႑ပ္မ်ားကို အိတ္ဖြင္႔ေလလံစနစ္ျဖင္႔ ေနရာခ်မည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕က်ံဳးပတ္လည္ ျမန္မာ႔႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီးမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ေရကစား မ႑ပ္မ်ားကို အိတ္ဖြင္႔ေလလံစနစ္ျဖင္႔ ေနရာခ်မည္
March 8, 2018 Leanne Win

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ျမန္မာ႔ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမဟာသႀကၤန္ပြဲ ေတာ္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးပတ္လည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်း မႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ေရကစား မ႑ပ္ႀကီးမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားႏွင္႔ မေနာ္ရမၼံ ကြင္းအတြင္း ေရကစားျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားႏွင္႔ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားေဆာင္ ရြက္လိုပါက အိတ္ဖြင္႔ေလလံစနစ္ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဴးပတ္လည္(၁ဝဝေပ ၮ၂၅ေပ) မ႑ပ္ႀကီးမ်ားအား ၆၆ လမ္း၊ ၁၉ လမ္းမွ ၁၂ လမ္းထိ(၅)ေနရာ၊ လမ္း၈ဝ၊ ၁၉လမ္းမွ ၂၆လမ္း ထိ (၉)ေနရာ ၊ ၁၂လမ္း ၊ ၆၆လမ္းမွ လမ္း ၈ဝ ထိ (၁ဝ) ေနရာခ်ထားသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၆လမ္း၊ လမ္း ေလွ်ာက္သႀကၤန္တြင္(၃ဝေပၮ ၁၂ေပ) ေရကစားမ႑ပ္မ်ားအား ၆၉ လမ္းမွ ၇၁လမ္းအထိ (၁၆)ေန ရာ၊ ၇၃ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းအထိ (၃၅)ေနရာ၊ (၂ဝေပၮ၁၂) ေရကစားမ႑ပ္ မ်ားအား ၆၉လမ္းမွ ၇၁လမ္း ထိ (၃)ေနရာ၊ ၇၃လမ္း မွ ၇၈လမ္း အထိ (၁၂)ေနရာ၊ (၁ဝေပၮ၁၂ေပ)ေရ ကစားမ႑ပ္မ်ားအား ၆၉လမ္းမွ ၇၁ လမ္းအထိ (၄)ေနရာ ၊ ၇၃လမ္းမွ ၇၈လမ္း အထိ(၁၅ )ေနရာခ်ထား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ံဳးပတ္လည္ရိွမ႑ပ္မ်ား၊ မေနာ္ရမၼံကြင္းအတြင္း ေရကစား ျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားႏွင္႔ ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္ေနရာမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အိတ္ ဖြင္႔ေလလံစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလလံေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီအခြန္ဌာနတြင္ ေငြ က်ပ္က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္ယူ ႏိုင္ၿပီး မတ္ ၅ ရက္မွ မတ္ ၁၄ ရက္ အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္။ လမ္း၈ဝႏွင့္ ၁၂ လမ္းရိွ ေရကစား မ႑ပႀကီးမ်ားၾကားတြင္ (၃ဝေပ ၮ၁၂ေပ) ေရကစားမ႑ပ္မ်ားကို ဦးစားေပးစနစ္နဲ႔ ေနရာခ်ထားပါ မယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီအခြန္ဌာနမွ အႀကီး တန္းအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျမန္ မာ႔႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲ ေတာ္ ကို လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္အျပင္ ေတာသႀကၤန္ညေစ်းပြဲ၊ ကာတြန္းျပပြဲ၊ ႐ုပ္ေသးပြဲ၊ ပိတ္ကားေထာင္႐ုပ္ ရွင္ျပပြဲမ်ား ထည္႔သြင္းက်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*