ျမိတ္ျမိဳ႕ရဲ႕ ရိုးရာ တစ္ခုအေျကာင္းကို ရုပ္ရွင္အျဖစ္ ဖန္တီးရိုက္ကူးခ်င္တယ္ဆိုတဲ႕ ဒါရိုက္တာစတီလ္း(ေဒြးေမတၱ`ာ)

ျမိတ္ျမိဳ႕ရဲ႕ ရိုးရာ တစ္ခုအေျကာင္းကို ရုပ္ရွင္အျဖစ္ ဖန္တီးရိုက္ကူးခ်င္တယ္ဆိုတဲ႕ ဒါရိုက္တာစတီလ္း(ေဒြးေမတၱ`ာ)
March 7, 2018 Asian Fame Media Group
ျမိတ္ျမိဳ႕ရဲ႕ ရိုးရာ တစ္ခုအေျကာင္းကို ရုပ္ရွင္အျဖစ္ ဖန္တီးရိုက္ကူးခ်င္တယ္ဆိုတဲ႕ ဒါရိုက္တာစတီလ္း(ေဒြးေမတၱ`ာ)

တင္ဆက္္သူ

ဇင္မာႏြယ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*