ေရအုိင္ငယ္ေလးတစ္ခု

ေရအုိင္ငယ္ေလးတစ္ခု
March 7, 2018 Leanne Win

ေရအိုင္ငယ္ကေလးတစ္ခု။ လမ္း ေဘးမွာ။ ေရအိုင္ငယ္ကေလး ဟာ ေျမသားခ်ိဳင့္ေနရာထက္ မိုး တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ ရြာခ်လိုက္ေတာ့ ေရဝပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတာ။ ေရအိုင္ ငယ္ကေလးထဲမွာ ေရအနည္းငယ္ရွိ ရဲ႕။ ေရအိုင္ငယ္ကေလးအနီးမွာ လမ္းေဘးျမက္႐ိုင္းပင္တခ်ိဳ႕။ ေရ အိုင္ငယ္ကေလးထက္ ေရမ်က္ႏွာ ျပင္မွာ လမ္းေပၚကခဲလံုး ေသးေသး ေလးေတြက်လာရင္ ဂယက္ဝိုင္းက ေလးေတြ ေပၚလာတတ္တယ္။ လမ္း ေပၚကို ယာဥ္ေတြျဖတ္သြားတဲ့အခါ ကတၱရာေစးကြာေနတဲ့ေနရာက ခဲ လံုးကေလးေတြ လြင့္စင္လာတတ္ တယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ေရအိုင္ ငယ္ကေလးကို လူေတြသတိျပဳမိ မယ္မထင္ဘူး။ ေရအိုင္ငယ္ကေလး က လမ္းေဘးျမက္႐ိုင္းပင္ေတြနဲ႔ ခ်ံဳ ပုတ္ေတြၾကားထဲမွာ ေရာက္ေနတာ ေလ။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့ လမ္းေဘးေခြးတစ္ေကာင္ဟာ ဒီေရ အိုင္ငယ္ကေလးထဲကေရကို တပ်ပ္ ပ်ပ္နဲ႔ လာေသာက္တယ္။

ေရအိုင္ ငယ္ထဲမွာ ေရကနည္းနည္းပဲ ရွိေပ မယ့္ ေခြးတစ္ေကာင္အတြက္ေတာ့ ျဖင့္ လံုေလာက္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါ တယ္။ အိုင္ငယ္ကေလးတစ္ခု။ လမ္း ေဘးမွာ။ ေရအိုင္ငယ္ကေလး ဟာ ေျမသားခ်ိဳင့္ေနရာထက္ မိုး တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ ရြာခ်လိုက္ေတာ့ ေရဝပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတာ။ ေရအိုင္ ငယ္ကေလးထဲမွာ ေရအနည္းငယ္ရွိ ရဲ႕။ ေရအိုင္ငယ္ကေလးအနီးမွာ လမ္းေဘးျမက္႐ိုင္းပင္တခ်ိဳ႕။ ေရ အိုင္ငယ္ကေလးထက္ ေရမ်က္ႏွာ ျပင္မွာ လမ္းေပၚကခဲလံုး ေသးေသး ေလးေတြက်လာရင္ ဂယက္ဝိုင္းက ေလးေတြ ေပၚလာတတ္တယ္။ လမ္း ေပၚကို ယာဥ္ေတြျဖတ္သြားတဲ့အခါ ကတၱရာေစးကြာေနတဲ့ေနရာက ခဲ လံုးကေလးေတြ လြင့္စင္လာတတ္ တယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ေရအိုင္ ငယ္ကေလးကို လူေတြသတိျပဳမိ မယ္မထင္ဘူး။

ေရအိုင္ငယ္ကေလး က လမ္းေဘးျမက္႐ိုင္းပင္ေတြနဲ႔ ခ်ံဳ ပုတ္ေတြၾကားထဲမွာ ေရာက္ေနတာ ေလ။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့ လမ္းေဘးေခြးတစ္ေကာင္ဟာ ဒီေရ အိုင္ငယ္ကေလးထဲကေရကို တပ်ပ္ ပ်ပ္နဲ႔ လာေသာက္တယ္။ ေရအိုင္ ငယ္ထဲမွာ ေရကနည္းနည္းပဲ ရွိေပ မယ့္ ေခြးတစ္ေကာင္အတြက္ေတာ့ ျဖင့္ လံုေလာက္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါ တယ္။  မိုးမရြာတာ သီတင္းႏွစ္ပတ္ ေက်ာ္ၿပီ။ ေနေရာင္ျပင္းျပင္းက လမ္း မေပၚမွာ။ ခ်ံဳပုတ္ဟာ ၿငိမ္သက္လို႔။ ျမက္႐ိုင္းပင္ေတြဟာ ႏြမ္းေဖ်ာ့လို႔။ ေရအိုင္ငယ္ကေလးထဲကေရဟာ သီ တင္းႏွစ္ပတ္ေက်ာ္လာေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့နည္းခန္း ေျခာက္လာတယ္။ ေန႔လယ္ခင္းဆို ေနေရာင္တဝင္းဝင္းက ပူျပင္းလို႔။ ေဆြးေနတဲ့ သစ္ရြက္တစ္ရြက္က ေရ အိုင္ငယ္ကေလးထဲမွာ လဲေလ်ာင္း လို႔။ ေရအိုင္ငယ္ကေလးေဘးက လမ္းမေပၚမွာ ယာဥ္ေတြ ေန႔ေန႔ည ည ျဖတ္ေမာင္းၾက။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ ရက္ ပူျပင္းတဲ့ေနေရာင္ဟာ လမ္းမ ထက္မွာ။ ေရအိုင္ငယ္ဟာခန္းေပါ့။ ေရအိုင္ငယ္ဟာ ခုေတာ့စိုစြတ္တဲ့ ေျမသားေနရာငယ္တစ္ခုသာမွ်။ ေႏြ ရက္ေတြပါပဲ။ ပူတယ္ေလ။ ေလေပြ ဟာ လမ္းမထက္ကို ျဖတ္သန္းသြား ေပါ့။ လမ္းေဘးခ်ံဳပုတ္နားမွာ လမ္း ေဘးျမက္႐ိုင္းေတြထဲမွာ စိုစြတ္ေျမ သားေနရာငယ္တစ္ခု။ ဆာေလာင္ ေနတဲ့ လမ္းေဘးေခြးတစ္ေကာင္ ေရာက္လာျပန္ေခ်ေပါ့။ သူဟာ စို စြတ္တဲ့ေျမသားေနရာငယ္မွာ ရပ္ေန တယ္။ ၿပီးေတာ့ စိုစြတ္တဲ့ေျမသား ငယ္ေနရာထက္မွာ ဝပ္ၿပီးလဲေလ်ာင္း လိုက္တယ္။ ခ်ံဳနံပုတ္က သူ႔နေဘးမွာ ေခြးဟာ ေျမသားစိုစြတ္ေအးျမျမ ထက္မွာ လဲေလ်ာင္းလို႔။ ေႏြေနက ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူလို႔။

ေနမ်ိဳး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*