ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ က်ိန္စာသင့္ေန႕ရက္မ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ က်ိန္စာသင့္ေန႕ရက္မ်ား
March 7, 2018 Leanne Win
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ က်ိန္စာသင့္ေန႕ရက္မ်ား

မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ႀကီးဟာ က်ိန္စာသင့္ လ္ဘုန္းၿမိဳ႕ႀကီးဟာ က်ိန္စာသင့္  ေန႔ရက္မ်ားထဲ စိတ္ေခ်ာက္ ခ်ားစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနဲ႔ မလံုၿခံဳေတာ့သလို ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ခံစားေနၾကရပါတယ္။ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေပါင္း၃၁ ၿမိဳ႕နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးကို မဲလ္ဘုန္းလို႔ အလြယ္ေခၚ ေပမယ့္လည္း မဲလ္ဘုန္းစီးတီးလို႔ေခၚ တဲ့ၿမိဳ႕လယ္ဝန္းက်င္နားက ဧရိယာ ကလည္း အဲဒီ ၃၁ ၿမိဳ႕ထဲက တစ္ ခုျဖစ္ပါတယ္။ မူလၿမိဳ႕စတည္တုန္းက ေနရာ ဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တို႔ခ်ဲ႕ ထားတဲ့ေနရာကို အျခားၿမိဳ႕နယ္အမည္ ေတြေပးၿပီး၃၁ၿမိဳ႕လုံးေပါင္းထားတဲ့ ဧရိယာကိုေတာ့မဲလ္ဘုန္းျမဴနီစပယ္ဧရိယာလို႔ဆိုပါတယ္။ မဲလ္ဘုန္းရဲ႕ ျမဴနီစပယ္ဧရီယာအကုန္ေျပာမယ္ ဆို ရင္စကြဲယားမိုင္၃၈ဝဝ ရွိပါတယ္။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕စီးတီးလို႔ေခၚမယ့္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ဧရိယာကေတာ့ စကြဲ ယားမိုင္ ၂ဒသမ၄ ေလာက္ရွိပဲ ရွိ ပါတယ္။ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ ေပါင္း၃ဝ က ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူထု ကေန ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲေတြကေနတစ္ဆင့္ေကာင္စီလူႀကီးေတြကို တုိက္ရိုက္ ေရြးေပးလိုက္တာျဖစ္ ပါတယ္။

အႏိုင္ရေကာင္စီလူႀကီးေတြ ကေနတစ္ဆင့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ကိုျပန္ေရြးခ်ယ္ၾကရတာျဖစ္ ပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ မဲလ္ဘုန္းစီးတီးနဲ႔ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ႀကီးျမဴ နီစပယ္လက္ေအာက္က ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၁ ၿမိဳ႕ထဲမွာမပါတဲ့ ဂ်ီေလာင္းဆို   တဲ့ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကျပည္ သူကေန တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ၾကပါတယ္။ အျခားၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေတြကို mayor လို႔ပဲ သုံးႏႈန္းေပမယ့္ မဲလ္ဘုန္းစီတီးၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္က်ေတာ့Lord Mayor လို႔ သုံးႏႈန္းၾကပါတယ္။ အျခားၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဘာမွကြာတာမ ဟုတ္ေပမယ့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္သ ေဘာမ်ိဳး မွည့္ေခၚတဲ့နာမည္သက္ သက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီတိုင္းမွာ အပိုင္း ၂ ပိုင္းရွိၿပီး တစ္ပိုင္းကေရြး     ေကာက္ခံေကာင္စီလူႀကီးမ်ားနဲ႔ က်န္ တစ္ပိုင္းကေတာ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္း တာဝန္ယူေပးရတဲ့ ေကာင္စီအစိုးရ အမႈထမ္းေတြရွိပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ခံ ေကာင္စီလူႀကီးေတြကို     ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကဦးေဆာင္ၿပီး ေကာင္ စီအမႈထမ္းေတြဘက္ကိုေတာ့ စီအီး အိုတစ္ေယာက္ခန႔္ထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အေၾကာင္း နည္းနည္းပဏာမပ်ိဳးေနရတဲ့

အ      ေၾကာင္းရင္းကခုနကေျပာတဲ့ မဲလ္ ဘုန္းၿမိဳ႕လယ္ေကာင္က မဲလ္ဘုန္း စီးတီးရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ႀကီး ေရာဘတ္ဒိုးအေၾကာင္းေျပာ ခ်င္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ ေဟာင္းနဲ႔ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား ေဟာင္း ေရာဘတ္ဟာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ကစၿပီး မဲလ္ဘုန္းစီးတီးရဲ႕ ၁ဝ၃ ဆက္ေျမာက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ ျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာအမတ္ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ ေရးေလာကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္လာ တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၂ခုႏွစ္မွာေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ဝိတိုရိယျပည္နယ္မွာေလဘာပါတီကအစိုးရျဖစ္ေနတဲ့အ ခ်ိန္အတိုက္အခံ လစ္ဘရယ္ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ထိေအာင္ ေရာ ဘတ္ကေနရာရလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ ေလ ဘာပါတီဟာ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ေရြး      ေကာက္ပြဲမွာခြက္ခြက္လန္ေအာင္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။၂ဝဝ၆ခုႏွစ္ေမလမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကအနားယူ ခဲ့ၿပီး၂ဝဝ၆ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလထဲမွာ ေတာ့အမတ္အျဖစ္ကေနပါ အၿပီး   တိုင္ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး သမားဘဝက အနားယူၿပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာၿပီး မဲလ္ဘုန္းစီး တီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီးတာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ တစ္ ႀကိမ္၊၂ဝ၁၂ မွာ တစ္ႀကိမ္နဲ႔ ၂ဝ၁၆ မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၃ႀကိမ္ေျမာက္ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏုိင္ရတက္လာတဲ့ ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ႏုိင္ငံေရးမွာ က်႐ႈံခဲ့ေပမယ့္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္အျဖစ္နဲ႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ႏုိင္ငံ ေရးေလာကမွာ ျပန္လည္ေအာင္ျမင္ လာတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူတက္လာၿပီး နာမည္ရတဲ့ေပၚလစီအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္ေတြမွာ၂၄ နာရီရထား၊ ကား ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ေပၚလစီနဲ႔လိုက္ ေလ်ာ္ညီေထြျဖစ္မယ့္ မဲလ္ဘုန္းစီးတီး ကို ညဘက္စည္ကားေအာင္၊ သက္ ဝင္လႈပ္ရွားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပး တဲ့အခန္းက႑မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့၂၄ နာရီပတ္လုံး က်င္းပတဲ့ အႏုပညာပြဲေတာ္ေတြ အျဖူေရာင္ညပြဲေတာ္ေတြကို အၿမဲ မျပတ္ အားေပးတဲ့ေပၚလစီကလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေရာဘတ္ရဲ႕ လက္ထက္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ကစလို႔မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ဟာ ကမၻာေပၚမွာေနေပ်ာ္ဖြယ္အေကာင္း ဆုံးၿမိဳ႕အျဖစ္၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အထိ၇ႏွစ္ဆက္တိုက္ရရွိထားတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလုိနာမည္ေကာင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ ေတာ္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ ကံၾကမၼာဆိုးကေတာ့ မႏွစ္က ဒီဇင္ဘာလ၁၂ရက္ေန႔မွာ ဆိုင္းမဆင့္ဗုံမပါဝင္ေရာက္လို႕ လာပါေတာ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္   ကိုင္ဖက္ ေကာင္စီလူႀကီးတက္စာဆို တဲ့အမ်ိဳးသမီးက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေရာ ဘတ္ဒိုးဟာ သူမရဲ႕သားျမတ္ကို ဆုပ္ကိုင္တာ အပါအဝင္ လိင္ပိုင္း   ဆိုင္ရာညစ္ညမ္းစကားလုံးေတြကို တစ္တစ္ခြခြေျပာဆိုပါတယ္ဆိုၿပီး ေကာင္စီစီအီးအိုဆီမွာ တိုင္တန္းၿပီး တဲ့ေနာက္ အဲ့ဒီေန႔မွာပဲ ေကာင္စီလူ ႀကီးအျဖစ္ကေနပါ ႏုတ္ထြက္လိုက္ ပါေတာ့တယ္။

ေနာက္မၾကာဘူး။ ဒီ ႏွစ္ဇန္နဝါရီလထဲမွာလည္း ေနာက္ထပ္ေကာင္စီလူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကက္သီကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေရာဘတ္ဒိုးဟာ သူ႕ကိုနမ္းဖို႔ ႀကိဳး စားတာအျပင္ အျခားေနရာတစ္ခု မွာလည္းသူမရဲ႕ ေပါင္သားေတြကို ဖမ္းဆုပ္တာေတြဘာေတြလုပ္တယ္လို႔စြပ္စြဲေျပာၾကားလာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ႏွစ္ပူေပၚသုံးပူဆင့္ဆိုသလိုဇန္နဝါ ရီလထဲမွာပဲ ေနာက္ထပ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကလည္း ေရာဘတ္ဒိုး တစ္ေယာက္သူ႕အေပၚမွာလည္း မေတာ္မတရား ျပဳလုပ္ပါတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲလာပါေတာ့တယ္။ေရာဘတ္ဒိုးဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Melboure Health ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ အဲဒီအဖြဲ႕ မွာအလုပ္လုပ္တဲ့ဆရာဝန္ တစ္ ေယာက္ရဲ႕ မိန္းမကစြပ္ဆြဲေျပာ ၾကား တာျဖစ္ပါတယ္။ထုံးစံအ တုိင္းေပါင္ ပြတ္နဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတစ္တစ္ခြခြ စကားလုံးေတြေျပာဆိုပါတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ကေတာ့သူ ေက်ာင္းဆရာဘဝကလည္းေက်ာင္းသူေလးေတြကိုလည္း ဒီလိုမ်ိဳးမေတာ္ မေလ်ာ္ေတြလုပ္ခဲ့ဖူးေသးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း သိုးသိုးသန္႔သန္႕ ထြက္လာပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဓာတ္ပုံဆရာမတစ္ေယာက္ကလည္းစတုတÄေျမာက္ တရားဝင္ဝင္ေရာက္ စြပ္စြဲလာပါေတာ့တယ္။ အရက္ ႀကိဳက္တာ၊ မိန္းမငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာ ေလးေတြကို ငန္းတာေတြကေတာ့ ေရာဘတ္ရဲ႕ အက်င့္ပဲလို႔ သူ႕အသိုင္း ဝိုင္းၾကားမွာ လူသိမ်ားတယ္လို႔လည္း အဆိုရွိပါတယ္။သြားပုပ္ေလလြင့္အေျပာခံရမွာေၾကာက္လို႔ ထုတ္မေျပာ ဘဲေနတဲ့ အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားအျပားလည္း ရွိေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စြပ္စြဲခ်က္ေတြအားလုံးကိုျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး စြပ္စြဲခ်က္ေတြစထြက္ခဲ့ၿပီး    မၾကာခင္ ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႕က တည္းက စိတ္ဖိစီးမႈအေၾကာင္းျပ              ခ်က္နဲ႔ ခြင့္ယူထားတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္  ေရာဘတ္ဒိုးဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အ   ျဖစ္ အနားယူလုိက္တဲ့ အေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ သူ႕ အေပၚမွာ စြပ္စြဲမႈေတြအားလုံးကို ေတာ့ ဝတ္လုံေတာ္ရေရွ႕ေနႀကီးတစ္ ေယာက္ဦးေဆာင္ၿပီးလြတ္လြတ္လပ္စစ္ေဆးၾကားနာမႈေတြကို ဒီဇင္ဘာ လ၁၈ရက္ေန႔ ကတည္းကစလုပ္ခဲ့ပါ  တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုခ်ိန္ထိေတာ့စုံစမ္းစစ္ ေဆးမႈေတြ ၿပီးဆုံးဦးမယ့္ပုံမေပၚ ေသးပါဘူး။ စြပ္စြဲမႈေတြအားလုံးကို ျငင္းဆိုထားတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္းကလည္း ခုေနခါစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပား လွမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆး႐ုံမွာတက္ ေရာက္ကုသခံယူေနရဆဲလို႔ ဆိုပါ တယ္။ တစ္ခ်ိန္က ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ေရာဘတ္ဒိုး ရဲ႕ ပါတီအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂ်က္ကဲနက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ေရာ ဘတ္သိတာအႏွစ္ေလးဆယ္ရွိၿပီ။ သူဟာ တကယ့္သူရဲမရဲမဟုတ္ပါဘူး။

သူဟာ တကယ့္ခင္မင္စရာေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါလို႔ ကာကြယ္ေျပာ ဆိုသြားတာလည္း ၾကားရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကထပ္ေလာင္းၿပီး ေကာင္စီနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအတြင္းအုပ္စုေတြၾကားႏိုင္ငံေရးအရ သုတ္ သင္ရွင္းလင္းေရးေတြ အႀကီးအ က်ယ္ရွိေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ တယ္လို႔ေျပာသြားပါတယ္။ ျပည္သူေတြက တိုက္႐ိုက္တင္ ေျမႇာက္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ တစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ပုံရိပ္နဲ႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ေပၚလစီနဲ႔ ကိုယ္   က်င့္သိကၡာအားလုံးဟာၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ပုံရိပ္နဲ႔ျပည္သူေတြအေပၚအမ်ား ႀကီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြမၿပီးေသးလို႔    အျပစ္ရွိတယ္မရွိဘူးမသိရေသးေပ   မယ့္ ၿပီးသြားတဲ့အခါရဲကအမႈပါ စြဲတင္ၿပီး တရားစြဲမစြဲဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာေနေပ်ာ္ ဖြယ္အေကာင္းဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ခံ ထားရတဲ့ ဒီၿမိဳ႕ႀကီး စီးပြားေရးေတြ ေကာင္းပါဦးမလား၊ အရင္လိုအ ႏုပညာပြဲေတြနဲ႕ စည္ကားပါဦးမလား ေနာက္တက္မယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ ေပၚလစီေတြကေကာင္းပါ့မလား အရည္ခ်င္းျပည့္ဝတဲ့သူဟုတ္ပါ့မ လားဆိုတာ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕သားေတြရဲ႕ အေတြးေတြထဲမွာဒိြဟေတြနဲ႔အျပည့္ေပါ့။ ေနာက္ထပ္လုပ္ေတာ့မယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝင္အသစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူ႔ေရြးရမလဲဆိုတာကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ေပၚလစီနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကို ခ်ိန္ဆေနၾက ရတဲ့ မလ္ဘုန္းၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဘဝအနာဂတ္အတြက္ က်ိန္စာသင့္ ေန႔ရက္မ်ားလို ျဖစ္ေန ၾကပါေတာ့တယ္။

ခ်စ္ကို (မဲလ္ဘုန္း)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*