တစ္ကမၻာလံုးလည္းသိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မရွက္မေၾကာက္ဘဲ ေကာ္ပီဆိုခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲေကာင္ေလးေတြ ေကာင္မေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ …

တစ္ကမၻာလံုးလည္းသိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မရွက္မေၾကာက္ဘဲ ေကာ္ပီဆိုခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲေကာင္ေလးေတြ ေကာင္မေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ …
March 7, 2018 Asian Fame Media Group

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*