ကိုယ့္ကိုလာငွားထားတဲ့ အခေၾကးေငြ နဲ႔ တန္ေအာင္တက္နိုင္သမွ်ႀကိဳးစားၿပီး အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အိေခ်ာပို

ကိုယ့္ကိုလာငွားထားတဲ့ အခေၾကးေငြ နဲ႔ တန္ေအာင္တက္နိုင္သမွ်ႀကိဳးစားၿပီး အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အိေခ်ာပို
March 7, 2018 Popular Journal

တင္ဆက္သူ

ခ်ယ္ရီ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*