အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင္ ့ အခမဲ့ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္သည့္အလုပ္ကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း လူရႊင္ေတာ္ေအာင္ေသာ္ေၿပာ

အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင္ ့ အခမဲ့ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္သည့္အလုပ္ကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း လူရႊင္ေတာ္ေအာင္ေသာ္ေၿပာ
March 6, 2018 AsianFame MediaGroup

5Star လူရႊင္ေတာ္အဖြဲ႕မွ ေအာင္ေသာ္က Golden Middle Way (GMW) အမည္နဲ႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ လူနာတင္ယာဥ္ေျပးဆြဲမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အလွဴရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ပံပိုးမႈနဲ႔အတူ သူရဲ႕လုပ္အားအႏုပညာေၾကးျဖင့္ ေန႔စဥ္စိုက္ထုတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အခုအခါ ေရရွားပါးေဒသမ်ားကို ေသာက္သံုးေရ အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပး ႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားပါက အင္အားျဖည့္အကူညီေပးႏိုင္ဖုိ႔ မီးသတ္အေထာက္ကူျပဳယာဥ္၊ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရး ယာဥ္ မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ဖုိ႔လည္းႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေရးေပၚလူနာမ်ားအေနနဲ႔ လူနာ တင္ယာဥ္ ေပၚေရာက္တာနဲ႔ လူနာမ်ားေဘး ကင္းလံုၿခံဳစြာ အလ်င္အျမန္ေဆးကုသမႈ ခံႏိုင္ဖုိ႔အတြက္အပတ္စဥ္ ယာဥ္စစ္ေဆးျပဳျပင္ ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ အစားထိုးလဲလွယ္ ျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါတယ္။Golden Middle Way (GMW) အသင္း စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစၿပီး ၂လ အတြင္း အေရးေပၚလူနာ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ဇီဝိတဒါနကုသိုလ္ျပဳ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူနာမ်ားအခ်ိန္လြန္ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေစေရးအတြက္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္နဲ႔ အခမဲ့အလ်င္အျမန္ပို႔ေဆာင္တဲ့ အလုပ္ကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အလွဴရွင္မ်ားလိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း လည္း သိရပါတယ္။ အလွဴေငြကုိ မည္ေရြ႕မည္မွ်လူဒါန္းရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္မရိွဘဲ ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ေစတနာ သဒၶါထက္ သန္စြာနဲ႔ နည္းမ်ားမဆိုဇီဝိတဒါနပါဝင္ ကုသိုလ္ယူလွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*