ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီေပးပြဲနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဝင္ခန္႔စည္သူရဲ႕ ေျပာစကား

ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီေပးပြဲနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဝင္ခန္႔စည္သူရဲ႕ ေျပာစကား
March 5, 2018 Asian Fame Media Group
ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီေပးပြဲနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဝင္ခန္႔စည္သူရဲ႕ ေျပာစကား

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*