ခ်စ္သူျဖစ္ေနၿပီဆိုတာအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ Jung Hyun Moo, Han Hye Jin

ခ်စ္သူျဖစ္ေနၿပီဆိုတာအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ Jung Hyun Moo, Han Hye Jin
March 5, 2018 Leanne Win

သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံးဟာ“I Live alone ” တီဗြီအစီအစဥ္မွာပါဝင္ခဲ့ၿပီး အခု ေတာ့ အခ်စ္စစ္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါၿပီ။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦး တြဲေနတာကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ ေန႔ကသူတုိ႔ရဲ႕ ေအဂ်င္စီမ်ားက အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳစကားလည္း ေျပာေပးခဲ့ပါ တယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*