သားဦးေလးလိုခ်င္တာ ရတဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ပါတယ္ လုိုခ်င္တဲ့အတိုင္း ထပ္တူက်တဲ့ အတြက္ အရမ္းကိုေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္

သားဦးေလးလိုခ်င္တာ ရတဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ပါတယ္ လုိုခ်င္တဲ့အတိုင္း ထပ္တူက်တဲ့ အတြက္ အရမ္းကိုေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္
March 4, 2018 Asian Fame Media Group
သားဦးေလးလိုခ်င္တာ ရတဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ပါတယ္ လုိုခ်င္တဲ့အတိုင္း ထပ္တူက်တဲ့ အတြက္ အရမ္းကိုေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*