သားျဖစ္သူရဲ႕ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္လဲဆိုတာ ေျပာျပလာတဲ့ G.Fatt ရဲ႕ မိဘ ၂ပါး

သားျဖစ္သူရဲ႕ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္လဲဆိုတာ ေျပာျပလာတဲ့ G.Fatt ရဲ႕ မိဘ ၂ပါး
March 3, 2018 Asian Fame Media Group