သားျဖစ္သူရဲ႕ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္လဲဆိုတာ ေျပာျပလာတဲ့ G.Fatt ရဲ႕ မိဘ ၂ပါး

သားျဖစ္သူရဲ႕ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္လဲဆိုတာ ေျပာျပလာတဲ့ G.Fatt ရဲ႕ မိဘ ၂ပါး
March 3, 2018 Asian Fame Media Group
သားျဖစ္သူရဲ႕ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္လဲဆိုတာ ေျပာျပလာတဲ့ G.Fatt ရဲ႕ မိဘ ၂ပါး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*