ကုိယ္ပုိင္အိမ္မရွိေသးတဲ႔အတြက္ အေမ့ကုိအိမ္၀ယ္ေပးဖုိ့႕အလုပ္ေတြၾကဳိးစားသြားမယ္ဆုိတဲ့ အဆုိေတာ္ပုိးမီ

ကုိယ္ပုိင္အိမ္မရွိေသးတဲ႔အတြက္ အေမ့ကုိအိမ္၀ယ္ေပးဖုိ့႕အလုပ္ေတြၾကဳိးစားသြားမယ္ဆုိတဲ့ အဆုိေတာ္ပုိးမီ
March 2, 2018 Asian Fame Media Group