ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈကို ထိေရာက္၊ျပင္းထန္ တဲ့ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္အျပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မရွိတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မရီရီသာ (MD, Yangon Academy International School), Classic Ms Golden Land Myanmar 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈကို ထိေရာက္၊ျပင္းထန္ တဲ့ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္အျပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မရွိတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မရီရီသာ (MD, Yangon Academy International School), Classic Ms Golden Land Myanmar 2017
March 1, 2018 Asian Fame Media Group
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈကို ထိေရာက္၊ျပင္းထန္ တဲ့ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္အျပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မရွိတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မရီရီသာ (MD, Yangon Academy International School), Classic Ms Golden Land Myanmar 2017

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*