မႀကီးစန္း နဲ႔ ဇာတ္ကားရိုက္တာနဲ႔ ေ၀ဖန္ခံရမယ္ဆိုတာႀကိဳသိၿပီးသားပါဆိုတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ ေအးခ်မ္းေမာင္

မႀကီးစန္း နဲ႔ ဇာတ္ကားရိုက္တာနဲ႔ ေ၀ဖန္ခံရမယ္ဆိုတာႀကိဳသိၿပီးသားပါဆိုတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ ေအးခ်မ္းေမာင္
February 28, 2018 AsianFame MediaGroup