ဖန္ပုလင္း

ဖန္ပုလင္း
February 26, 2018 Leanne Win
ဖန္ပုလင္း

ဖန္ ပုလင္းတစ္လုံး။ ဖန္ပုလင္းထဲမွာ  ဘာမွ်မရွိ။ ဖန္ပုလင္းသည္ အၾကည္ေပါက္သျဖင့္ တစ္ဖက္ကို ျဖတ္ျမင္ေနရသည္။  ဖန္ပုလင္းသည္ ၿငိမ္သက္လ်က္။ ဖန္ပုလင္းသည္ အခြံျဖစ္သည္။ ဖန္ပု လင္းသည္ ဆလင္ဒါပံုစံျဖစ္သည္။ ထိပ္ ဖ်ားတြင္ေသးသြယ္ေသာ ျပြန္သဏၭာန္ရွိ သည္။ ဖန္ပုလင္းမွာ အဖံုးမရွိ။ ဖန္ ပုလင္းကို ငွဲ႔လိုက္လွ်င္ ဘာမွ်ထြက္ က်လာမည္မဟုတ္။ ဖန္ပုလင္း က် ကြဲသြားလွ်င္လည္း ဘာမွ်ယိုဖိတ္ မည္မဟုတ္။ ဖန္ပုလင္းထဲမွာ ဘာမွ မရွိ။  ဖန္ကိုအရည္က်ိဳ၍ ပံုသြင္းထား သည္။ ပံုသြင္းထားသျဖင့္ ပံုသဏၭာန္ ရွိသည္။ ဒါပဲ။ ဖန္ပုလင္းကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသူမွာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ကို စုေဆာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ သည္ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ခုသို႔ ေရာက္သြားစဥ္ ထိုဖန္ပုလင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဖန္ပုလင္းသည္ ပင္လယ္ထဲမွာ ေန႔ရက္မ်ားစြာေမ်ာပါလာသည္။ သူ သည္ထိုဖန္ပုလင္းကို ဆယ္ယူႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထိုဖန္ပုလင္းထဲ၌ စာတစ္ေစာင္ ပါရွိသည္ဟု ေရွးေဟာင္းပစၥည္းစု ေဆာင္းသူကဆိုသည္။ သူေျပာျပသမွ် အခ်က္အလက္မွာဤမွ်သာ။ ယခုအခါ ဖန္ပုလင္းသည္ ခပ္ေမွာင္ေမွာင္ အခန္းထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားျခင္းခံ ေနရသည္။ ခပ္ေမွာင္ေမွာင္အခန္း ထဲသို႔ မည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ေလ့မရွိ။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းစုေဆာင္းသူ သည္ ရံဖန္ရံခါထိုအခန္းကိုဖြင့္၍ ဝင္တတ္သည္။ သို႔ရာတြင္အခန္းသည္ အၿမဲတေစေသာ့ခတ္ကာ ပိတ္ထား လ်က္ပင္။  သူသည္ဖန္ပုလင္းအေၾကာင္း မည္သူ႔ကိုမွ် စကားမဟ။ သူသည္ သူကိုယ္တိုင္ပင္သိရွိထားျခင္းမရွိ သလိုပင္။  ဖန္ပုလင္းတစ္လုံး။ ဖန္ပုလင္း ထဲမွာ ဘာမွ်မရွိေပ။

 ေနမ်ိဳး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*