ရွင္ဥပၸၢဂုတၱမေထရ္ျမတ္ႀကီးရဲ႔ ေထရုပၸတၱိျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းကို ရိုက္ကူးၿပီး အႏုပညာ နဲ႔ သာသနာျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အကယ္ဒမီ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ

ရွင္ဥပၸၢဂုတၱမေထရ္ျမတ္ႀကီးရဲ႔ ေထရုပၸတၱိျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းကို ရိုက္ကူးၿပီး အႏုပညာ နဲ႔ သာသနာျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အကယ္ဒမီ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ
February 24, 2018 AsianFame MediaGroup