ရွင္ဥပၸၢဂုတၱမေထရ္ျမတ္ႀကီးရဲ႔ ေထရုပၸတၱိျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းကို ရိုက္ကူးၿပီး အႏုပညာ နဲ႔ သာသနာျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အကယ္ဒမီ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ

ရွင္ဥပၸၢဂုတၱမေထရ္ျမတ္ႀကီးရဲ႔ ေထရုပၸတၱိျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းကို ရိုက္ကူးၿပီး အႏုပညာ နဲ႔ သာသနာျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အကယ္ဒမီ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ
February 24, 2018 AsianFame MediaGroup
ရွင္ဥပၸၢဂုတၱမေထရ္ျမတ္ႀကီးရဲ႔ ေထရုပၸတၱိျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းကို ရိုက္ကူးၿပီး အႏုပညာ နဲ႔ သာသနာျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အကယ္ဒမီ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*