ႏွစ္ဦးေပါင္းၿပီး သီခ်င္းအသစ္ဖန္တီးလိုက္တဲ့ Khalid & Normani

ႏွစ္ဦးေပါင္းၿပီး သီခ်င္းအသစ္ဖန္တီးလိုက္တဲ့ Khalid & Normani
February 21, 2018 Leanne Win
ႏွစ္ဦးေပါင္းၿပီး သီခ်င္းအသစ္ဖန္တီးလိုက္တဲ့ Khalid & Normani

Khalidနဲ႔ Normani Kordei တုိ႔ႏွစ္ဦးတြဲဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းအသစ္ကုိValentine’s Day မွာျဖန္႔ေဝလုိက္ပါတယ္။ Loe Lies သီခ်င္းက သူတုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ အသံမ်ားနဲ႔ ထူးျခားေနပါ တယ္။ Normani ရဲ႕အသံဟာ အလြန္ထူးျခားေကာင္းမြန္ လြန္းေနပါတယ္။ ဒီလိုသီခ်င္းထူးျခားေနရတ့ဲအေၾကာင္းရင္းက သူမေၾကာင့္လုိ႕Khalid က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*