ေတာေမွာက္ စိတ္ေမွာက္ အလြမ္းေမွာက္

ေတာေမွာက္ စိတ္ေမွာက္ အလြမ္းေမွာက္
February 20, 2018 Leanne Win
ေတာေမွာက္ စိတ္ေမွာက္ အလြမ္းေမွာက္

ညည ေျမႀကီးထထစမ္းတဲ့ ‘ေမ်ာက္’လို
သူမရွိမွန္းသိသိ ထထစမ္း
‘ဟာ’သြားတဲ့စိတ္ကို
ဘာနဲ႔ ျပန္ျဖည့္ရမလဲ။

‘တစ္တီတူး’လိုလည္း
အိပ္မက္ဆိုးေတြ ၿပိဳမွာစိုးေၾကာက္
အိပ္စက္ျခင္းကို ေျခကန္ထားေနမိတဲ့ အျဖစ္။

‘က်ီး’ေတြ မနင္းလည္း
‘သတိရျခင္းထန္းသီး’ေတြ ခဏခဏေၾကြတယ္
အလြမ္းရဲ႕ ေတာ္သဲလံဟာ
ကြၽန္မနားေတြထက္ ထပ္ၾကပ္မကြာ။

ဧသုခ်ိဳ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*