သမီးေလးကုိေမြးဖြားခဲ့တဲ့ Kylie Jenner

သမီးေလးကုိေမြးဖြားခဲ့တဲ့ Kylie Jenner
February 13, 2018 Leanne Win
သမီးေလးကုိေမြးဖြားခဲ့တဲ့ Kylie Jenner

Kylie Jenner ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္း သမီးေလးေအာင္ ျမင္စြာ ေမြးဖြားခဲ့ပါ တယ္။ တစ္ကမၻာ လုံးကပရိသတ္ ေတြ ကသူမရဲ႕သမီး ေလး နာမည္ကုိ အမ်ိဳး မိ်ဳးခန္႔မွန္း ေနၾကပါ တယ္။Jenner က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ ေန႔မွာသမီးေလး လက္ ကုိကိုင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံ နဲ႔အတူ သူရဲ႕သမီးေလး နာမည္ကုိပါမိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။”Stormi” ကုိ ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၁ ရက္ေန႔ က က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ေမြးဖြားခဲ့တယ္လုိ႔သိရ ပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*