မဂၤလာ စာေမးပြဲမ်ား ပြင့္လန္းရာ ပိုက္သင္႐ြာသို႔မဟုတ္ပထမေက်ာ္ ေအာင္စံထား ဆရာေတာ္ ေမြးရပ္ေျမ

မဂၤလာ စာေမးပြဲမ်ား ပြင့္လန္းရာ ပိုက္သင္႐ြာသို႔မဟုတ္ပထမေက်ာ္ ေအာင္စံထား ဆရာေတာ္ ေမြးရပ္ေျမ
January 23, 2018 Leanne Win
မဂၤလာ စာေမးပြဲမ်ား ပြင့္လန္းရာ ပိုက္သင္႐ြာသို႔မဟုတ္ပထမေက်ာ္ ေအာင္စံထား ဆရာေတာ္ ေမြးရပ္ေျမ

မဂၤလာစာေမးပြဲမ်ား၊ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲမ်ားတို႔ကိုယေန႔ထိတိုင္ ဂုဏ္ယူစြာ က်င္းပေနေသာ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုက္သင္ရြာႀကီးသည္ ပထမေက်ာ္ေအာင္စံ ထားဆရာေတာ္ႀကီး ေမြးရပ္ဇာတိေျမလည္းျဖစ္ သည္။ ပိုက္သင္ရြာ ႀကီးသည္ အိမ္ေျခ ၅ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး စာၾကည့္တိုက္ ၃ တိုက္ႏွင့္ မဂၤလာ ရွိၿပီး ပညာတတ္ေပါမ်ားရာ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေန သည့္ ရြာ ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရွးေဟာင္း အႏုပညာ လက္ရာမ်ား၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေပစာ၊ က်မ္းစာမ်ား ျမတ္ႏိုးထိန္းသိမ္း ထားရွိသည္။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ တမၼဝတီဦးဝင္း ေမာင္စသည့္သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိေလ့လာရာရြာႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းစာမ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္- ဓမၼစာေပ စာၾကည့္တိုက္၊ ရပ္ရြာအတြက္ ရွင္ကရဝိက စာၾကည့္တိုက္ ဟူ၍ စာၾကည့္တိုက္ ၃ တိုက္ႏွင့္ စာဖတ္အားေကာင္းေနဆဲ ရြာႀကီးျဖစ္သည္။ သမိုင္းကေျပာသည့္ ပုဂံ၊ ပုဂံကေျပာသည့္ သမိုင္းႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ ေဒါက္တာသက္လြင္ ဇာတိရပ္ေျမ လည္းျဖစ္ သည္။ ပခုကၠဴႏွင့္ မိုင္ ၁၈ မိုင္ကြာေဝးၿပီး ပခုကၠဴ- ၿမိဳင္ကား လမ္းမေဘးရြာႀကီးလည္းျဖစ္ကာ ဘာသာ သာသနာစာေပ ထြန္းကား တိုးတက္ေသာ စည္းလံုးေသာ ရြာႀကီးျဖစ္ေလ သည္။ ၄င္းရြာႀကီးသည္ ပုဂံေခတ္ကပင္ တည္ရွိေနၿပီး ရြာနာမည္သည္ ပိုက္သင္အမည္တြင္ ေနရာ ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မ ဂၤလာစာေမးပြဲမ်ား၊ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲမ်ားတို႔ကိုယေန႔ထိတိုင္ ဂုဏ္ယူစြာ က်င္းပေနေသာ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုက္သင္ရြာႀကီးသည္ ပထမေက်ာ္ေအာင္စံ ထားဆရာေတာ္ႀကီး ေမြးရပ္ဇာတိေျမလည္းျဖစ္ သည္။

ပိုက္သင္ရြာ ႀကီးသည္ အိမ္ေျခ ၅ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး စာၾကည့္တိုက္ ၃ တိုက္ႏွင့္ မဂၤလာ ရွိၿပီး ပညာတတ္ေပါမ်ားရာ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေန သည့္ ရြာ ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရွးေဟာင္း အႏုပညာ လက္ရာမ်ား၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေပစာ၊ က်မ္းစာမ်ား ျမတ္ႏိုးထိန္းသိမ္း ထားရွိသည္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ တမၼဝတီဦးဝင္း ေမာင္စသည့္သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိေလ့လာရာရြာႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းစာမ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္- ဓမၼစာေပ စာၾကည့္တိုက္၊ ရပ္ရြာအတြက္ ရွင္ကရဝိက စာၾကည့္တိုက္ ဟူ၍ စာၾကည့္တိုက္ ၃ တိုက္ႏွင့္ စာဖတ္အားေကာင္းေနဆဲ ရြာႀကီးျဖစ္သည္။ သမိုင္းကေျပာသည့္ ပုဂံ၊ ပုဂံကေျပာသည့္ သမိုင္းႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ ေဒါက္တာသက္လြင္ ဇာတိရပ္ေျမ လည္းျဖစ္ သည္။ ပခုကၠဴႏွင့္ မိုင္ ၁၈ မိုင္ကြာေဝးၿပီး ပခုကၠဴ- ၿမိဳင္ကား လမ္းမေဘးရြာႀကီးလည္းျဖစ္ကာ ဘာသာ သာသနာစာေပ ထြန္းကား တိုးတက္ေသာ စည္းလံုးေသာ ရြာႀကီးျဖစ္ေလ သည္။ ၄င္းရြာႀကီးသည္ ပုဂံေခတ္ကပင္ တည္ရွိေနၿပီး ရြာနာမည္သည္ ပိုက္သင္အမည္တြင္ ေနရာ ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။  ထူးျခားေသာ ရြာႀကီးမွ ပထမ ေက်ာ္ ေအာင္စံထားဆရာေတာ္ႀကီး ေမြးဖြားထြန္းေပါက္ခဲ့သည္။

၁ဝ၆၇ ခုႏွစ္တြင္ပိုက္သင္ရြာ ဦးေရႊေအာင္ + ေဒၚၾကဳတ္တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ၁ဝ၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ပခန္းႀကီးေတာင္ ဘက္ ေႏွာဘရြာ နိဗၺာန္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ဓမၼာနႏၵာ လကၤာ ရ၏တပည့္ အရွင္ စႏၵမၪၥဴသာ ဆရာေတာ္ထံ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ဘြဲ႕ေတာ္မွာ အရွင္ဥာဏာဝရျဖစ္ေလသည္။ ၁ဝ၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အရွင္ စႏၵမၪၥဴသာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ၍ တပို႔တြဲလဆန္း ၈ ရက္ေန႔ အင္းဝၿမိဳ႕ တနဂၤေႏြမင္းႀကီး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ေအာင္တုစံ လႊတ္ေက်ာင္း တိုက္ မိုးထိဆရာေတာ္ႀကီးထံ ပညာဆည္းပူးပါသည္။ ၁ဝ၈၆ ခုႏွစ္မူ သက္ေတာ္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သုဓမၼာ စာျပန္ပြဲေျဖဆိုေတာ္မူသည္။ ပထမေက်ာ္ေအာင္ပန္းကို ဆြတ္ခူးရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ေလာကသရဖူ ဒါယကာ မင္းႀကီး ကိုယ္တိုင္ရဟန္းခံ၍ ေက်ာင္းတစ္ရာ အရံတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္ေအာင္စံထားေက်ာင္းတိုက္ႀကီးအပါ ဇိနစကၠာဘိရာမ ရာဇာ ဓိရာဇဂု႐ု ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ပထမေက်ာ္ေအာင္စံထား ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၁ဝ၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ပခန္းႀကီးၿမိဳ႕၊ စည္ရွည္ဘုရား အေနာက္မ်က္ႏွာ ဒါယကာေမာင္ ေအာင္ေဇယ်ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္လည္း သီတင္းသံုးရသည္။  ၁ဝ၉၄ခုႏွစ္တြင္ ရတနပူရသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၁၁၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ ေသာ္ ေညာင္ကန္ရြာႀကီးသို႔ လည္း ေကာင္း ၾကြေရာက္သီတင္းသံုးေတာ္ မူကာ ၁၁၅ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ ၄၈ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ ၂၈ ဝါတြင္ ဘဝ သစ္သို႔ ျမန္းၾကြေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သက္ေတာ္ ငယ္ေသာ္ျငား အဘိဓာန္နိသွ်၊ ရာဇဓိရာဇနာမတပကာသနီပါဌ္နိသွ် ကဝိလကၡာေခၚ သဒၵပရမတ္ ျမန္မာ သဒၵါက်မ္း၊ သုရာဝိနိစၧယက်မ္း၊ ပါဒ နက္သန္ရွိခိုးဂါထာမ်ား၊ ပါတိေမာကၡ ေလန လက္သန္းအ႒ကထာပါဌ္၊ အဘိဓမၼာ သၿဂႋဳလ္ဂဏႅိပဗၺက်မ္း၊ အဌသာလိနိဂဏိ ပဗၺက်မ္း၊ ရာဇ လကၤာရက်မ္း၊ အဘိဓမၼတÄ သဂၤဟ အ႒ကထာ၊ အႏူသုရာဝိနိစၧယ၊ ဝုေတၱာဒယဆန္က်မ္းစာကိုယ္နိသွ်၊ ကစၥာယနသာရနိသွ်သစ္အက်ယ္၊ ကမၼဝါစာဂဏိ၊ ဒု႒ကၡရဂဏိက်မ္း စသည့္ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို သာသနာအတြက္ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 ေနဦးေမာင္ (ပခုကၠဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*