ဇလုံေတာင္ေဒသအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖဲြ႔ကခြင့္ျပဳ

ဇလုံေတာင္ေဒသအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖဲြ႔ကခြင့္ျပဳ
January 15, 2018 AsianFame MediaGroup
ဇလုံေတာင္ေဒသအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖဲြ႔ကခြင့္ျပဳ

ကသာခ႐ိုင္ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၅ မိုင္ ၅ ဖာလုံအကြာရွိဇလုံေတာင္ ေဒသမွ ခမိုးရြာ၊ ေညာင္ သာယာရြာခိုျပင္ရြာ တို႔ကိုအေျချပဳ၍ဇလုံေတာင္ ေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္မွစတင္၍ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

”ဟိုတယ္နဲ႔ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအခ်ဳိ႕ မွာရွိတ့ဲ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝအလွအပေတြ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံေတြ လက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၅ မိုင္ ၅ ဖာလုံအကြာမွာရွိတ့ဲ ဇလုံေတာင္ေဒသမွ ခမိုးရြာ ေညာင္သာယာရြာနဲ႔ ခိုျပင္ရြာတို႔ကို ဇလုံေတာင္ေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ့ဲပါတယ္” ဟုစစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္ေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇလုံေတာင္ေဒသအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စခန္းမွာ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား တည္းခိုႏိုင္မယ့္ အေဆာက္အအုံေတြ၊ ဒူး႐ိုးရာ စားေသာက္ဆိုင္ ၁ ဆိုင္ ေတြကုိလည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါစခန္းတြင္တစ္ေထာက္နားကာ ၉ မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးေသာ ဇလုံေတာင္ ေၾကာင္မန္းေတာင္မ်ားသို႔ သြား ေရာက္ႏိုင္သည့္အျပင္ စခန္းမွေန၍ ကဒူးလူမ်ိဳးမ်ားေန ထိုင္ရာခမိုးရြာ ေညာင္သာယာရြာ ခိုျပင္ရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ ကဒူးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ေလ့လာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

လိႈင္ဝင္းကို

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*