ကဗ်ာေရးလို႕မရတဲ့ေန႕က ဒီ ကဗ်ာကိုေရးခဲ့တယ္

ကဗ်ာေရးလို႕မရတဲ့ေန႕က ဒီ ကဗ်ာကိုေရးခဲ့တယ္
January 2, 2018 Leanne Win

ကြၽန္ေတာ္ကဗ်ာေရးခ်င္ေနတယ္
တိမ္ေတြ အခ်ိတ္ခံထားရတဲ့
ေကာင္းကင္ႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္း
ပ်ိဳမ်စ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့
ဗာဒံပင္အိုႀကီးေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို
ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးခ်င္ေနတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးခ်င္ေနပါတယ္
အသစ္ေတြ မ်ားသေလာက္
အစစ္ေတြ ရွားရွားလာတဲ့ေခတ္ႀကီး
တစ္ေခတ္ရဲ႕ အေၾကာင္း
Sexy ေတြ မ်ားသေလာက္
အခ်စ္ေတြ ပါးလ်ကြယ္ေပ်ာက္လာတဲ့
လူေနမႈစနစ္ႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္းကို
ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးခ်င္ေနတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးခ်င္ေနပါတယ္
အာဏာကို ဂါထာလိုရြတ္ေနခဲ့သူေတြရဲ႕
အေၾကာင္း
ကဗ်ာကို ဘာသာတစ္ခုလို
ကိုးကြယ္တတ္သူေတြရဲ႕ အေၾကာင္း

ၿပီးေတာ့
ကဗ်ာေရးလို႔ မရတဲ့ေန႔က
ဒီကဗ်ာကို ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို
ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးခ်င္ေနပါတယ္
ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးခ်င္ေနတုန္းပါပဲ
ဒါနဲ႔
ခင္ဗ်ားေရာ ကဗ်ာမေရးခ်င္ဘူးလား။

မင္းည

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*