ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အတူၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕မ်ားစားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား၏ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ေရာင္းခ်လာ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အတူၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕မ်ားစားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား၏ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ေရာင္းခ်လာ
December 28, 2017 Popular

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အတူၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕မ်ားစားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌ေတာ႐ိုင္းတိရ စၧာန္မ်ား၏ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ ေရာင္းခ်လာသည္ ကို ေတြ႔ရ ေၾကာင္းစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ ”တိုးရစ္ေတြ လာေရာက္တ့ဲအခါ အမွတ္တရ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္တ့ဲပစၥည္းေတြကို ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်လာၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတြဟာ အရင္ကတည္းက မိ႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြမို႔ သူတစ္ပါးအသက္ သတ္တာ ေတာသားဟင္းလ်ာစားေသာက္တာ ေဆးထဲထည့္ေဖာ္စပ္တာေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးေရွာင္ၾကဥ္ခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္စနစ္ေတြေျပာင္းလာတာနဲ႔ အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြကို အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္တာ ေတြ ဖမ္းဆီးေမြးျမဴတာေတြ အျပင္အေကာင္လိုက္ဖမ္းၿပီး နယ္စပ္ထြက္ ေပါက္ ေတြက တစ္ဆင့္တစ္ဖက္အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြကို တရားမဝင္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ဖို႔ပို႔ေနတာပိုမ်ားလာေနပါတယ္။ တိရစၧာန္အစိတ္အပိုင္းေတြကို လည္း နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ တရားမဝင္ပို႔ေဆာင္ေနၾကတာရွိပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအစဥ္အဆက္ကတည္းက အမဲလိုက္ပစ္ခတ္ ျခင္း ေတာသားဟင္းလ်ာေရာင္းခ်ျခင္း စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကိုအိမ္ေမြး တိရစၧာန္ ေမြးျမဴျခင္းမ်ားရွိခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာင္စုက ထုတ္ျပန္ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ ေရးသဘာဝနယ္ေျမထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို၁၉၉၄ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားစာရင္းကိုပါ ဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ ထားခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

”အမဲလိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ အခန္း၅မွာ အမဲလိုက္ ခြင့္ျပဳျခင္း အမဲလိုက္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းေတြပါဝင္ပါတယ္။စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အေသးစိတ္ကိုေတာ့ နည္းဥပေဒမ်ား၂ဝဝ၂ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္မွာ အေသးစိတ္ထည့္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပ့မဲ့ ဒီေန႔ အထိျပည္သူေတြ သိရွိနားလည္တာ လိုက္နာမႈမရွိတာ အားနည္းေနေသးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းေတြ အစိတ္အပိုင္းေတြ ကို အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြ ျပဳလုပ္တာ အစားအေသာက္နဲ႔ ေရွး႐ုိးတိုင္းရင္းေဆးေတြမွာ အသုံး ျပဳတာေတြကို ဒီေန႔အထိတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေဆာင္ရြက္ေနတုန္းပါ” ဟု ဦးခင္ ေမာင္ဝင္းက ထပ္ဆင့္ရွင္းျပသည္။

လိႈင္ဝင္းကို

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*