2018 မွာလက္ထပ္ေတာ႔မဲ႕ Taeyang နဲ႔ Min Hyo Rin

2018 မွာလက္ထပ္ေတာ႔မဲ႕ Taeyang နဲ႔ Min Hyo Rin
December 27, 2017 AsianFame MediaGroup

သတင္းအခ်ိဳ႕အရ အဆိုေတာ္Taeyang နဲ႔ Min Hyo Rin တုိ႔ဟာ မၾကာခင္ လက္ထပ္ေတာ့ မယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလလုိ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး YG Entertainment က လည္း သတင္းကုိ ျငင္း ဆိုျခင္း မျပဳဘဲ မၾကာခင္ သတင္းကုိ ေၾကညာေပး ပါ့မယ္လုိ႔ ေျပာထား ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေတြ႔ ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မွာ စတင္ခ်ိန္း ေတြ႕ခဲ့ၾက တာပါ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*