ၾကံ

ၾကံ
December 26, 2017 AsianFame MediaGroup
ၾကံ

မင္းရြယ္လိုက္တဲ့ ဓားတစ္ခ်က္မွာ
ကိုယ္ခႏၶာ အပိုင္းပိုင္းပ်က္
အေနခက္လည္း ေက်နပ္ေနသူပါ။

ဘဝတစ္ခုလံုး ႏွင္းအပ္
အပင္ေျခမွာလည္း
အတက္ထြက္ဖို႔ က်န္ေသးတယ္။

ေရေလာင္းေပါင္းသင္

မင္းျပဳျပင္ ဂ႐ုစိုက္သမွ်
ျပန္ေပးရမယ့္ ငါ့တာဝန္
ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ိန္မလြန္ေစရဘူး။

အ႐ိုးထဲက အရည္ကိုၫႇစ္
အမႈန္ေတြစစ္ၿပီးမွ
မင္း ေသာက္ပါ။

ႏိုင္ (တိမ္းရင္း)

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*