မိေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းတိုက္

မိေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းတိုက္
December 20, 2017 Asian Fame

မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူး ပြင့္လင္း

ရာသီျဖစ္သျဖင့္ ညီႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္အတူ ျမဝတီ-မဲေဆာက္-ဘားအံ ဘုရားဖူးထြက္ခ့ဲသည္။ ျမဝတီသို႔ ေရာက္ရွိသူတိုင္း မျဖစ္မေန ဝင္ ေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကေလ့ရွိသည့္ မိ ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ၁၈.၁၁.၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

မိေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းတိုက္ သည္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ၄ ရပ္ကြက္၊ နတ္ သွ်င္ေနာင္လမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေက်ာင္းတိုက္ ပရဝဏ္အတြင္း ခံ့ ညားထည္ဝါလွသည့္ ေပ ၁၅ဝ ခန္႔ရွိ မိေက်ာင္း႐ုပ္၊ သပၸာယ္လွေသာ ကိုးေတာင္ျပည့္ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္သာမည ဆရာေတာ္စံေက်ာင္း၊ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ မဟာဗုဒၶဝင္ ႐ုပ္လံုးၾကြ ႐ုပ္တုျပ ခန္းတို႔ကို ဖူးေတြ႔ရသည္။

ဤမိေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္း တိုက္ႀကီးကို ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဝိ ေရာစန ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ေလာင္းလ်ာ သည္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ဗမာစုရပ္ကြက္ေန ဦးလွေအာင္-ေဒၚျမခင္တို႔၏သား သမီး ၇ ေယာက္အနက္ စတုတၳ ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ငယ္နာမည္ ေမာင္ဝင္းစိန္ ျဖစ္သည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ဘုရားႀကီးေက်ာင္း တိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိမလအား ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ေမာင္ဝင္းစိန္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရွင္သာ မေဏဝတ္ၿပီး သာသာနာ့ေဘာင္ဝင္ ခဲ့သည္။ သက္ေတာ္ ၂ဝ တြင္ ယင္း ဆရာေတာ္ ထံ၌ မိဘႏွစ္ပါး ပစၥယာ ႏုဂၢဟျဖင့္ ဘုရားႀကီးေက်ာင္း တိုက္ ခ႑ သိမ္ေတာ္တြင္ ရဟန္းဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သက္ေတာ္ ရွည္သာမညေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က ျမဝတီၿမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္ ေရႊ ျမင္းဝန္ေစတီေတာ္၏ ေတာင္ဘက္ အရပ္ရွိ ေတာအုပ္ႀကီးသည္ သာသ နာေတာ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပရာဌာန ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိမလသည္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲ ဝိေရာစနရဟန္းဘဝ ၁ဝ ဝါရခ်ိန္ တြင္ ယင္းေနရာသို႔ ၾကြ ေရာက္ သာ သနာျပဳရန္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိေရာ စနသည္ သာမည ဆရာေတာ္ ၫႊန္ ျပေတာ္မူသည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ က်က္သေရ ေဆာင္ ေရႊျမင္းဝန္ ေစတီေတာ္ျမတ္ ၏ ေတာင္ဘက္ လူသူေပါက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေသာ စိမ့္စမ္းလွ်ဳိေျမာင္ ေတာႀကီးရွိ ေက်ာက္စရစ္ကုန္းကို ရွင္းလင္းေလသည္။ ထိုအခါ ေရွး ေခတ္ ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ မိေက်ာင္း႐ုပ္တုု တစ္ခုကို ေတြ႔ရွိရ သည္ကို အစြဲျပဳ၍ မိေက်ာင္းကုန္း အမည္သမုတ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ သည္ ယင္းေနရာတြင္ ေက်ာင္းတုိက္ တည္ကာ ဘာသာသာသနာကိစၥ ရပ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေန႔ည မျပတ္ စီမံကြပ္ကဲကာ မိေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းတိုက္ဝင္းအတြင္း ၁၃၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးေတာင္ျပည့္ ဆုေတာင္း ျပည့္ ေစတီေတာ္ျမတ္၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ေလးဆူ ကိန္းဝပ္စံပယ္ရာ ဇိနမာရ္ ေအာင္ လိုဏ္ဂူေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေပ ၁၅ဝ ခန္႔ရွိသည့္ မိေက်ာင္း ႐ုပ္ တုႏွင့္ မိေက်ာင္းကန္၊ ၁၃၆၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဒကၡိဏာရာမ သံုးထပ္တိုက္ ေက်ာင္း၊ ၁၃၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မဂၤလာေရသိမ္ေတာ္၊ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ တြင္ ႐ုပ္လံုးၾကြ မ်ားျဖင့္ စီရင္ထား ေသာ အခန္းေပါင္း ၃၂ခန္း ပါရွိ ေသာ မဟာဗုဒၶဝင္ ျပတိုက္တို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မိေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းတိုက္ဝင္းအတြင္း ယင္းသို႔ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလ၌ ၁၃၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕ က်က္သေရေဆာင္ ေရႊျမင္းဝန္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေတာင္ဘက္ ၄ ဖာလံုခန္႔၌ ရွိေသာ ေတာင္ကုန္း ေပၚတြင္ ဓိ႒ာန္ေအာင္ ေစတီေတာ္ ျမတ္ကိုလည္း တည္ထားကိုးကြယ္ ေတာ္ မူခဲ့သည္။

မဟာ ဗုဒၶဝင္ ပရဝဏ္ အလယ္ တြင္ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ေသာ သာမည ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီး၏ စံေက်ာင္းေတာ္ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သက္ေတာ္ ထင္ရွားရွိစဥ္က ရံဖန္ရံခါ သီတင္း သံုးခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ စံေက်ာင္း ေတာ္အတြင္း၌ သာမညဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ပံုတူဖေယာင္း႐ုပ္တုကို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖူးေျမာ္ေတြ႔ ရွိရသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ပံုတူဖေယာင္း႐ုပ္တု သည္ ဦးေခါင္းေတာ္မွ ေျခဖ်ားေတာ္ ထိ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၄၉ လက္မရွိ သည္။ စံေက်ာင္းေတာ္ အမိုးေပၚတြင္ မဟာဗုဒၶဝင္ ကိုးနဝင္းေစတီေတာ္ ျမတ္ကို ဖူးေတြ႔ရသည္။ စံေက်ာင္း ေတာ္၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိေရာဓန၏ ေထ႐ုပၸတၱိ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ သည္။

သာမည ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ပံုတူဖေယာင္း႐ုပ္တုမွာ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၊ နခြန္းပထံုၿမိဳ႕မွ ပန္းပညာရွင္ ၾမ.ဗည ၿသပ ၏ လက္ရာျဖစ္ၿပီး၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ ဦးကံခ်ား-ေဒၚစူဖင္ မိသားစုတို႔က ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၇ဝဝဝ ကုန္က်ခံ လွဴဒါန္္းျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ ပံုတူေတာ္ကို ဦးကံခ်ား ၏ ေနအိမ္မွ စံေက်ာင္းေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇ရက္ ေန႔တြင္ ပူေဇာ္ပြဲကို ခမ္းနားစည္ကားစြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

မဟာဗုဒၶဝင္ ျပခန္းကို အခန္း ေပါင္း ၃၂ ခန္း ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ေျခေတာ္ ရင္း၌ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့ ဘုရား ဆုပန္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူသည္မွ စတင္ၿပီး လုမိၺနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ မယ္ေတာ္မာယာဝမ္းမွ ဘုရား ေလာင္း သိဒၶတÄကို မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ေတာ္ခန္း၊ ဘုရားေလာင္း ေတာ္သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ခန္း၊ ဘုရားေလာင္းေတာ္ သည္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း ဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကို ျမင္တာ္မူ သျဖင့္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳခန္း၊ ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ ဒုကၠရ စရိယအက်င့္ကို ေျခာက္ႏွစ္ ပတ္လံုး က်င့္ေတာ္မူခန္း၊ သုဇာတာအမည္ရွိ သူေဌးသမီး လွဴဒါန္းေသာ ႏို႔ဃနာဆြမ္းကို အဇပါလ ေညာင္ပင္ရင္း၌ အလွဴခံ ဘုန္းေပးခန္း၊ ေသာတÄိယ ျမက္ထမ္း သမား လွဴဒါန္းေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို ႀကဲျဖန္႔လိုက္ေသာအခါ မဟာေဗာဓိ ပင္ရင္း၌ ဆန္းၾကယ္စြာျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ”အပရာဇိတ ရတနာပလႅင္” ထက္၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခန္း၊ ဘုရား အျဖစ္ရရွိၿပီးေနာက္ ဓမၼစၾကာ တရားဦး ေဟာၾကားေတာ္မူခန္း၊ ၄၅ ဝါကာလပတ္လံုး သတၱဝါတို႔၏ အ က်ဳိးစီးပြားကို မနားမေန စြမ္းေဆာင္ မႈအခန္းမ်ား၊ သက္ေတာ္ ၈ဝ အရြယ္ ေရာက္ ေသာ အခါ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ဝယ္ ကုသိ နာ႐ုံျပည္ မလႅာမင္းတို႔၏ ဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံေတာ္မူခန္းတို႔ကို ႐ုပ္ ပံုျပစာတန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပသထား သည္မွာ မဟာဗုဒၶဝင္ ဇာတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖတ္႐ႈရဘိသကဲ့သို႔ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမိပါသည္။

မိေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းတိုက္ ဝင္းအတြင္း စံပယ္ေတာ္မူလ်က္ ရွိသည့္ ကိုးေတာင္ျပည့္ ဆုေတာင္း ျပည့္ ေစတီေတာ္သည္ ေရႊေရာင္ တဝင္းဝင္းႏွင့္ တင့္တယ္ သပၸာယ္လွ သည္။ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းၾကသည့္ ဘုရား ဖူးမ်ားႏွင့္ စည္ကားလွသည္။

သာမည ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္ႏွင့္အညီ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝိေရာစန၏ ေန႔ည မျပတ္ ကြပ္ကဲႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕၏ အထင္ကရျဖစ္ေသာ ေရႊျမင္းဝန္ ေစတီေတာ္ျမတ္၏ ေတာက္ဘက္အရပ္၊ ျမဝတီ ၄ ရပ္ ကြက္၊ နတ္သွ်င္ေနာင္ လမ္းတြင္ ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္ သည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပ ျဖစ္တည္ လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာ သာဝင္တိုင္းသည္ ၾကည္ညိဳသဒၶါ ထက္သန္ ျပည့္စံုစြာျဖင့္ အစဥ္ထာဝ ရ တည္တံ့စည္ကားေအာင္ ထိန္း သိမ္းသြားၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမတ္မင္းလႈိင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*