Heineken Beer
Heineken Beer

မေရႊထား ကြက္သစ္

မေရႊထား ကြက္သစ္
December 14, 2017 AsianFame MediaGroup

မိုးရာသီေရာက္လွ်င္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးရွိေက်းရြာအခ်ိဳ႕သည္ သဘာဝေဘးဒဏ္ေရေဘးသင့္သည္ မွာ ႏွစ္စဥ္လိုပင္ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ားသာ ကြာေပသည္။ ယခုႏွစ္ မိုးေကာင္းလြန္းလွသျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစိမ္းကြၽန္း ေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳကာ ၉၂ အိမ္ ေထာင္စု အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၾကရရွာ သည္။

ျပည္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ မေရႊထား ပရဟိတအဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စြမ္းအားရွိ သမွ် စီစဥ္ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမပ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္၊ ရန္ကုန္ျမတ္ကုသိုလ္ လူ မႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ စသည့္စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ယင္း ျမစိမ္းကြၽန္းေက်းရြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ အိမ္ ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေပးပို႔လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

မေရွးမေႏွာင္းပင္ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုရင္ဒုတိေက်းရြာ၊ ေရႊပန္းေတာေက်းရြာတို႔သည္လည္း ဧရာဝတီျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု ၄၄ စုတို႔၏ ေနအိမ္မ်ား ေရေမ်ာပါခဲ့ၾကရရွာသည္။ ဆည္ ေျမာင္းဌာနမွ စီစဥ္ေပးသည့္ တာ ေပါင္ေပၚတြင္ ယာယီတဲမ်ားထိုး၍ ေနၾကရရွာသည္။ ျမစိမ္းကြၽန္းေက်းရြာ အေနအထားအရ ေရတိုက္စားမႈ ကင္းရာသို႔ ခ်က္ခ်င္းေရႊ႕ေျပာင္းေနရာ ခ်ထားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ေရႊပန္း ေတာေက်းရြာသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေန ရာခ်ထားေပးရန္မလြယ္ကူေပ။ စိုက္ ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ လယ္ယာသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ အ ျခားသံုးစြဲခြင့္ရွိ ေျမယာမ်ားသာျဖစ္ ၿပီး ပိုင္ရွင္အသီးသီးရွိေနၾကသည္။

မေရႊထား ပရဟိတအဖြဲ႕သည္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခါ ဧရာဝ တီျမစ္ေရသည္ ေရႊပန္းေတာေက်း ရြာ အလယ္လမ္းမ်ားထိ တိုက္စား သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရြာအတြင္း ေျမေနရာခ်ထားေပးရန္ အခက္အ ခဲရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ ၫႇိႏိႈင္းတင္ျပကာ ေျမ ေနရာသစ္ရွာၾကသည္။ ကမ္းၿပိဳေန ရာႏွင့္ တစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ လယ္ယာ သံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ အျခားသံုးစြဲခြင့္ရွိ ေျမ ကြက္ကို ေတြ႕ရွိၾကသည္။ ေျမကြက္ သည္ ႏွစ္ဧကခြဲက်ယ္ဝန္း၍ ပိုင္ရွင္ သံုးဦးရွိေနသည္။ ယင္းေျမ ကြက္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ အသင့္ဆံုး ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ၫႇိႏႈိင္းရာ က်ပ္ ၃၅၅ဝဝဝဝ ႏွင့္ သေဘာတူညီ မႈရရွိ ၾကသည္။

မေရႊထား ပရဟိတအဖြဲ႕၏ လက္ဝယ္၌ မိဘမ်ား မတည္ေပး သည့္ က်ပ္ငါးသိန္းရွိေနၿပီျဖစ္၍လို ေငြကို အလွဴရွင္မ်ားရွာၾကရေတာ့ သည္။ မေရႊထား ပရဟိတအဖြဲ႕ကို ၤေခနဘသသု မွတစ္ဆင့္ အားေပး လ်က္ရွိၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ား၊ နီး စပ္ရာ မိတ္ေဆြအလွဴရွင္မ်ားထံ ဆက္သြယ္အသိေပးကာ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွ စတင္လႈပ္ရွားၾက သည္။ ရပ္ေဝးရပ္နီး သဒၶါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္၊ ရဟန္း၊ ရွင္လူအေပါင္းတုိ႔ အား တက္သေရာ ပါဝင္ကူညီလွဴ ဒါန္းမႈေၾကာင့္ တစ္လအတြင္းမွာပင္ လိုအပ္ေငြပမာဏ လက္ခံရရွိၾက သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ ျဖင့္ တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ ေျမ ကြက္ဝယ္ယူေရး၊ ေျမေနရာခ်ထား ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသည္ႏွင့္ မညီမညာျဖစ္ေနေသာ ေျမေနရာမ်ား ကို ေျမဖို႔ၾကသည္။ ေျမကားတစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၂၈ဝဝဝ ႏွင့္ အစီး ၂ဝ ဖို႔ၫႇိခဲ့ရ သည္။ ယင္းေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမတိုင္း ဦးစီး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ဝယ္ယူထား သည့္ ေျမကြက္ေပၚတြင္ လမ္း ႏွစ္လမ္းပါသည့္ (၂၇ ေပ ထ ၄ဝ ေပ)အက်ယ္အဝန္းရွိ ေျမကြက္ ၄၄ ကြက္ ကို အကြက္႐ိုက္ၾကသည္။

၂၅.၁၁.၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပပါအိမ္ေထာင္စု ၄၄စုတို႔အား ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ မဲေဖာက္ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သံဃာေတာ္ ၁၅ ပါး ပင့္ဖိတ္ကာ ေျမသန္႔မဂၤလာ ကမၼဝါရြတ္ဖတ္ၿပီး သံဃာေတာ္မ်ား ကို လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

အိမ္ေထာင္စု ၄၄စုတို႔အား ေနထိုင္ခြင့္ရ မဲေပါက္သည့္ ေျမကြက္ အမွတ္ႏွင့္ ပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးေန စဥ္တြင္ ”ကြၽန္မတို႔အိမ္ေလးၿပိဳေတာ့ အားငယ္ဝမ္းနည္းစိတ္နဲ႔ တာေပါင္ မွာပဲ ျဖစ္သလိုေနခဲ့ရတယ္။ ခုေတာ့ မေရႊထားတို႔အဖြဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ ပိုင္ခြင့္ရၿပီး။ ကြၽန္မဘဝ အာမခံခ်က္ရွိသြားလို႔ အရမ္းေပ်ာ္မိတယ္”ဟူေသာ ငို႐ိႈက္ ဝမ္းနည္းသံႏွင့္ ေျပာဆိုသံကို ၾကား မိရသူတို႔ႏွလံုးသားမွာ ထာဝရ တည္တံ့ေနမည့္ ပီတိစကား သံျဖစ္ ေပသည္။

အိမ္ေထာင္စု၄၄စုတုိ႔အား ေျမ ကြက္ပါမစ္မ်ား လႊဲအပ္ေပးၿပီး ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယင္းအိမ္ေထာင္စုမ်ား ေနထိုင္မည့္ ေျမကြက္ကို ‘မေရႊထား ကြက္သစ္’ဟု ဆိုင္းဘုတ္တင္ခဲ့သည္။ ကြက္သစ္ ဖြင့္ပြဲကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၫႊန္႔ေဝႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ စိုးတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့သည္။

ကမ္းၿပိဳ၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ အိမ္ ေထာင္စု ၄၄စုတို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ မေၾကာင့္မၾက ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ ေျမကြက္မ်ားပိုင္အျဖစ္ ရရွိခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ¤င္းတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ တဲအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

မေရႊထား ပရဟိတအဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ ေစတနာရွင္မ်ား ႀကိဳးပမ္းမႈ ေၾကာင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ‘မေရႊ ထားကြက္သစ္’ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ ရပ္ကြက္သစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အတူ ရပ္ကြက္သစ္ ထာဝရ တည္တံ့ ေရးကို မေရႊထား ပရဟိတအဖြဲ႕ႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားကဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကမည္ကို ယံုၾကည္ေန မိပါ၏။

သီသီဝင္း (ျပည္တကၠသိုလ္)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*