ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေနာက္ခံေတးဂီတ Film Scole

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေနာက္ခံေတးဂီတ Film Scole
November 20, 2017 Popular

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ေနာက္ခံေတးဂီတဖန္တီးမႈ သည္ အလြန္တရာမွ အေရးပါလွေပသည္။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား ေကာင္းျခင္းလကၡဏာတြင္ ေနာက္ခံ ေတးဂီတပံ့ပိုးမႈကို အထူးအေလးထား ရသည္။ ပံ့ပိုးမႈအားနည္းပါက ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားလည္း အားနည္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းရွိလာမည္။

ေနာက္ခံေတးဂီတကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ Film Scole ဟု ေခၚၾက သည္။ ဇာတ္ကားတစ္ကားလံုးကို INSTRUMENT သံစံုဝိုင္းစံု တီးၾကသည္။ ဒါကို Own Creation လုပ္ သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က KB တစ္လံုးတည္းႏွင့္ တီးခတ္သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဂီတာပံ့ပိုးမႈပါမည္။တစ္ခ်ဳိ႕ Copy ကူးထည့္ၾကသည္။ ယခုအခါ Library Sound ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံတကာ တီးလံုးမ်ားကို တရားဝင္ ငွားရမ္းၿပီး ကူးယူထည့္သြင္းၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က မငွားရမ္းဘဲ အလြယ္တကူ ကူးယူအသံုးျပဳၾကသည္။

Digital ေခတ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာသည္။ ယခုတေလာ ၾကည့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ Library Sound ျဖင့္ ထည့္သြင္းမႈမ်ားျပား လာသည္။ သို႔ေသာ္ Film Scole ၏ အဓိက အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ Sense အာ႐ုံခံစားမႈ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပါမလာခဲ့ေပ။ အခန္းတိုင္း ေနာက္ခံတီးလံုးသံၾကားေနရပါသည္။ အျဖတ္အေတာက္ပင္မရွိေပ။

ေရွ႕က ဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာရွင္ဦးေလးကို (ဂီတလုလင္ ေမာင္ကိုကို)၊ စႏၵရား တင္ဝင္းလႈိင္၊ ဆရာ အင္ဒ႐ူးေကာင္းတို႔၏ Film Scole ပညာကို ေလ့လာမိသေလာက္ ေျပာရရင္၊ ဇာတ္္လမ္း အႏွစ္သာရ၏ အဓိကက်ေသာ Team Sound ကို မျဖစ္မေန ဖန္တီးၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္ သီခ်င္းသီးသန္႔ပါဝင္သည့္အတြက္ သီခ်င္း Melody ျဖင့္ ဇာတ္ကို ေခၚ ၾကသည္။ Melody ကို Instrument မ်ဳိးစံုျဖင့္ တီးခတ္ၾကသည္။

ဇာတ္ကားထဲမွ အဓိကဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္ Character ကို ေပၚ လြင္ေအာင္ တီးခတ္ၾကသည္။ အဝင္အထြက္၊ အဖိအေပါ့၊ အႏွိမ့္အျမင့္၊ အေႏွးအျမန္၊ အပြင့္အပိတ္၊ အစို႔ စသည္ကိုအထူးဂ႐ုျပဳ အေလးထားၾကသည္။ လိုအပ္မွတီးသည္။ အေရးပါ အဓိကက်သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းတြင္ စကားလံုးကို ဦးစားေပးရမည္ဆိုလွ်င္ မတီးဘဲ လႊတ္ထားၿပီးမွ တစ္ဖက္လူ အ႐ႈိက္ထိမွ ခံစားမႈ ရသကိုေပၚလြင္ ေအာင္ တီးခတ္ေပးရသည္။ ဇာတ္တို႔ အထူးပံ့ပိုးေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ ထိုတီးခတ္မႈ ေနာက္ခံေတးဂီတ Film Scole တြင္ Serise ဟူေသာ အာ႐ုံ ခံံစားမႈအတတ္ပညာ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေနပါသည္။

ထိစဥ္က.. Film ႏွင့္ ႐ုိက္ကူးျခင္းျဖစ္၍၊ ကားဆက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဂီတမွဴး၊ ေနာက္ခံေတးဂီတ တီးခတ္ မည့္ ပညာရွင္မွာ၊ ကားဆက္ခန္း၌ Negative ဖလင္ေပၚမွ အ႐ုပ္မ်ားကို Steam Back ေမာင္းၾကည့္ရင္း တီးခတ္မႈအတြက္ ဖလင္ေပနံပါတ္ မ်ားကို လိုက္မွတ္ရသည္။ အသံသြင္းသည့္ေန႔တြင္ တီးဝိုင္းအစံုႏွင့္ တီးႏိုင္ရန္ Notes မ်ားေရးရသည္။ ၿပီးမွတီးဝိုင္းဆရာမ်ားကို ခြဲေပးရသည္။ Rehearsal အစမ္းတစ္ေခါက္ ႏွစ္ေခါက္ေလာက္တီးၿပီး No1 ဘာအ႐ုပ္မွ No32 ထိ ဟု ဃူေစေပးၿပီး သံစံုတီးခတ္ၾကသည္။ ပိတ္ကားေပၚတြင္ ေပၚလာေသာ နံပါတ္ကိုၾကည့္တီးရသည္။ တစ္ခ်က္ေလးလြဲသည္ႏွင့္ အစအဆံုး တစ္ဖြဲ႔လံုး ျပန္တီးရသည္။ တဖန္ ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္႐ွိန္ Tempo ဇာတ္ဖမ္းမႈ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္မႈကိုလည္း တြက္ထားရသည္။ အ႐ုပ္မျမင္ရဲ ၊ နံပါတ္ၾကည့္တီးသည့္ ေခတ္မွာပင္ ေနာက္ခံေတးဂီတ၌ Sense အာ႐ုံခံ စားမႈ အႏွစ္သာရ ေပၚလြင္ခဲ့သည္။

ယခု… Digital ေခတ္တြင္ အ႐ုပ္ၾကည့္ၿပီး တီးပါလွ်က္ Sense နည္းပါးျခင္းကို ေတြ႔ရိွရသည္။ တခ်ဳိ႕တြင္ Tempo ကိုမေတြ႔ရ။ ႐ုပ္ရွင္သီခ်င္းမ်ား သီးသန္႔သြင္းယူျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ Team Sound မ်ားကို မေတြ႔ရွိရေတာ့။ တစ္ခ်ဳိ႕က Melody ေတးသြားမ်ားကို Instrument မ်ဳိးစံုျဖင့္ တီးၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံျခား သံစဥ္မ်ားကို Copy လုပ္တီးၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က Own Creation လုပ္ၾကသည္။ ယခု Library တီးလံုးမ်ား အသံုးျပဳမ်ားလာၾကသည္။ တရားဝင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၄ဝ ေပး၍ လိုင္စင္လုပ္ရသည္။ အ႐ုပ္ႏွင့္ ကိုက္မည္ထင္ေသာ တီးလံုးမ်ားကို လိုသလို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ Film Scole အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေသာ Sense အာ႐ုံခံစားမႈ အတတ္ ပညာပါမလာခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ခံတီး လံုးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အားနည္းေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။

ယခု… Digital ေခတ္တြင္ နည္းပညာမ်ားကို တိုးတက္လာၿပီ ျဖစ္၍ အားသာေသာ Soft Ware မ်ား သံုးေနၾကေသာ္လည္း Film Scoie ၏ပညာမ်ား အားနည္းေနသည္ သတိျပဳမိသည္။ ဥပမာ KB မွ ထြက္လာေသာ တေယာသံႏွင့္ တေယာ Violas အစစ္ႏွင့္ ထိုးသံသည္ အလြန္ကြာျခားပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ Double Bass တေယာႀကီး အသံလိုအပ္လွ်င္ Fiddler တေယာထိုးသူ ပညာရွင္ကို ေခၚသင့္သည္ Instument စံုေလ ေကာင္းေလပင္။ သို႔ေသာ္… အႏုပညာ ေၾကးရရွိမႈနည္းသျဖင့္ အခ်ိန္ေပး မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ Instrument အသံစံု မတီးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ဳိ႕ ျမန္မာသံစစ္စစ္မတီး မျဖစ္ပါက ဆိုင္းဝိုင္းျဖင့္ တီးေစလိုသည္။ KB ကိုႀကီး အသံုးျပဳေန၍ မျဖစ္။ ”ေနျခည္မွာ ေရႊရည္ေလာင္း” ဇာတ္ကားသည္ ေက်းလက္လူမႈ ဘဝ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးကို ဦးတည္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဇာတ္ကားျဖစ္၍ ေငြကုန္ခံကာ ျမန္မာ့ဆိုင္းဝိုင္းႀကီးျဖင့္ ျမန္မာသံစစ္စစ္ တီးထားသည္ကို ခံစားႏိုင္ခဲ့သည္။

Library အသံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ တီးခတ္ထားေသာအသံမ်ား ျဖစ္၍ မာသည္။ စြာသည္။ ရင္ထဲကို တည့္တည့္ထိသည္။ ၅.၁- ၇.၁ လုပ္ရာမွာ အားသာသည္။ ကိုယ္ပိုင္ တီး ခတ္မႈအသံမ်ား Mixxing လုပ္ရာတြင္ အသံမာမႈ အားနည္းေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ Digital ေခတ္တြင္ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္လာၿပီျဖစ္၍ ေနာက္ခံေတးဂီတ Film Scole တြင္ Sense ဟူေသာ အာ႐ုံခံစားမႈ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ IT နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားကို အထူးသတိျပဳမိၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဇာတ္ကားကို တိတိက်က်ပံ့ပိုးေပးရာ ေရာက္ေပမည္။ Mac ရဲ႕ အားသာခ်က္ကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အသံၾကည္လင္မာေက်ာ၍ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး၊ လိုက္ဖက္ဆံုး Soft Ware မွာ Studio One Soft Ware ျဖစ္ပါသည္။ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ အလြန္အားသာပါသည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ တိုးတက္ေစျခင္း အလို႔ငွာ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာထားေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကို မွ်ေဝလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒါ႐ုိက္တာ ေမာင္ေဗဒါ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*