မုတိညာ

မုတိညာ
November 15, 2017 Asian Fame

‘လက္ခုပ္သံတခ်ဳိ႕မွာ

ပီတိဗလာနဲ႔

လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေဝါဟာရကို

အတုတည္ေဆာက္လိုက္တယ္။’

ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္ဆိုတဲ့

စကားလံုးေတြတြင္တြင္သံုးရင္း

သင္းသတ္ထားတဲ့ သစ္ပင္တစ္ပင္လို

ရပ္တည္ခ်က္ကေျခာက္ေသြ႕တယ္။

ဘယ္မွာလဲ မုဒိတာ

ပဋိသႏၶာရ ေခါက္႐ုိးေတြထဲ ထိုးထည့္

သံတူေၾကာင္းကြဲ ေဝါဟာရေတြ  သံုးႏႈန္း

စကားလံုးလွလွေလးေတြနဲ႔

လူ႔အရွက္ကိုကာတဲ့ဝတ္႐ုံလႊာ

အဲဒါ…

မုဒိတာလား

မုဒိညာလား

ေသေသခ်ာခ်ာခြဲျခား။

ေမာင္စိုးေဝ(ၿမိဳ႕သာ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*