ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း ဓာတုအဆိပ္ မည္မွ်ပါဝင္ေနသည္ကို စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက ၄ႏွစ္ၾကာ စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈစတင္

ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း ဓာတုအဆိပ္ မည္မွ်ပါဝင္ေနသည္ကို စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက ၄ႏွစ္ၾကာ စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈစတင္
November 14, 2017 Popular

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ကိမ္းဗရစ္ခ်္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေအာက္စဖို႔ တကၠသိုလ္ ၂ ခုႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိ ေျမဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ဘူမိေဗဒ ေၾကကဲြမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း ဓာတုအဆိပ္မည္မွ် ပါဝင္ေနသည္ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို(၄)ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို စတင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း စိမ္း လန္းအမိေျမ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ဥကၠဌ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ ထံမွသိရသည္။

”အဂၤလန္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္၂ခုက ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းေတြမွာ ျဖစ္တ့ဲ ဘူမိေဗဒျဖစ္စဥ္ေတြလူေတြေၾကာင့္ျဖစ္စဥ္ သဘာဝျဖစ္စဥ္စတ့ဲ ဘူမိေဗဒ ေၾကမြမႈျဖစ္စဥ္ေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ ဓာတုအဆိပ္ေတြ အေနနဲ႔ လူေတြသုံးေနတ့ဲ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြထဲ ပါဝင္ေနျပီလဲဆိုတာ ကိုစမ္းသပ္မွာပါ။ ကိမ္းဗရစ္ ယူနီဗာစီတီကေတာ့ ဒါကိုၾကည့္ျပီးေတာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတာနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး ဘူမိေဗဒျဖစ္စဥ္ကို သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္သလိုေအာက္စဖို႔ဒ္ ယူနီဗာစီတီကေတာ့ လက္ရွိအေန အထားမွာ ျမစ္ေတြထဲမွာဘယ္ ေလာက္အထိလူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတ့ဲ ဓာတုအဆိပ္ေတြ ရွိေနျပီလဲဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ျဖစ္ပါ တယ္” ဟုေျပာျပသည္။

စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းအေနျဖင့္ ဓါတ္ခဲြ ခန္းရွိသည့္အတြက္ ယူနီဗာစတီ၂ခုက လုပ္မည့္ အလုပ္ကိုပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သလို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄ႏွစ္လုံးလုံး ျမစ္ေရအေျခအေနကို စမ္းသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ၃လတစ္ၾကိမ္ ေရနမူနာကို ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ျပီး ေကာက္ျပီးလွ်င္ စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ဓါတ္ခဲြခန္းတြင္ စမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဟုမၼလင္းေအာက္ေရႏွင့္ ဟုမၼလင္း အထက္ေရအျဖစ္ ပုံမွန္သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ေရနမုနာကို ေကာက္ယူျပီး ဓါတ္ခဲြခန္းတြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သလို ေအာက္စဖို႔ဒ္ ယူနီဗာစတီကိုလည္း ေပးပို႔စမ္းသပ္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”အဓိက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိခ်င္တ့ဲအခ်က္ကျမစ္ေတြရဲ႕ ညစ္ ညမ္းမႈကိုသာမက က်ြန္ေတာ္တို႔ဓါတ္ခဲြခန္းကလည္း ဘယ္ေလာက္ထိ စံခ်ိန္မီစမ္းသပ္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေအာက္စဖို႔ဒ္ ယူနီဗာစတီက ရလာဒ္ေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပီးေတာ့ အေျခအေနကို ျမႇင့္တင္သြားဖို႔ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာျပႆနာ တက္ေန ခ်ိန္မွာ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဓါတ္ခဲြခန္းေတြကေရာ ဘယ္ ေလာက္ယုံၾကည္ရလဲဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းကရွိလာတ့ဲအတြက္ပါ”ဟု ဦးဝင္း မ်ိဳးသူက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အရ အေရးၾကီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း တိုင္းတာရန္ရွိျပီး သဘာဝဘူမိ ျဖစ္စဥ္အရ ေၾကမြျဖစ္စဥ္အရ ထြက္လာသည့္အာဆင္း နစ္ဟု ေခၚေသာ စိန္ဓါတ္ျပႆနာသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိရာ အာဆင္းနစ္သည္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္သည့္စပါးမ်ားတြင္ အာဆင္းနစ္ မ်ားေတြ႔သည္ဆိုျပီး ျပည္ပက ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ စပါးစိုက္သည့္ေရမွတစ္ဆင့္ စပါးထဲသို႔ေရာက္သြားျပီး သီးလာ သည့္စပါးမွာ အာဆင္းနစ္ပါလာျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးက႑ ပို႔ကုန္က႑ကိုပါ ျပႆနာ ရွိလာေနေသာေၾကာင့္ အာဆင္းနစ္ အေန အထားကို ေလ့လာရာတြင္ စမ္းသပ္စစ္ ေဆးျခင္းမွာ အေရးပါသည့္ အတြက္ စပါးလည္း ဓာတ္ခဲြ ဆန္းစစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

”စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ အၾကီးဆုံးျဖစ္တ့ဲ သဖန္းဆိပ္ထဲကိုဝင္တ့ဲ ေခ်ာင္းေတြထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ အာဆင္းနစ္ေတြရွိေနျပီလဲ ဆိုတာရယ္ သဖန္းဆိပ္က ထြက္သြားတ့ဲေရမွာေရာ အာဆင္းနစ္လယ္ဗယ္ ဘယ္ ေလာက္ရွိလဲ ဆိုတာကို ေကာက္ယူစစ္ေဆးဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။ သတ္ မွတ္တ့ဲေနရာမွာ အခ်ိန္မွန္အ မွန္တကယ္တိုင္းတာဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အမွန္တကယ္ သစၥာရွိရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ သူေတာ့လိုပါတယ္။ ေလ့က်င့္ထားတ့ဲ လူနဲ႔လုပ္မွအဆင္ေျပမွာပါ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဓာတုအဆိပ္ေတြ ေရေတြ ပါေနျပီလဲဆိုတာ ကိုသိပၸံနည္းက် စမ္း သပ္ဖို႔လိုတ့ဲအတြက္ မၾကာခင္ မူးျမစ္ဝွမ္းေဒသျဖစ္တ့ဲ သဖန္းဆိပ္ေဒသကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္ဝင္းကို(မုံရြာ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*