ေရာက္မလာတဲ့ စံျပမယ္

ေရာက္မလာတဲ့ စံျပမယ္
November 1, 2017 Leanne Win
ေရာက္မလာတဲ့ စံျပမယ္

ပန္းခ်ီ ဆရာသည္ သူ၏ေရွ႕မွာ ရွိေနသည့္ ကင္းပတ္စေပၚသို႔ မ်ဥ္းေၾကာင္း အနည္းငယ္ကို ေရးဆြဲလိုက္သည္။ မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းသည္ ဧရိယာႏွစ္ခုကို ျပင္လာေစသည္ဟု သူေျပာေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုသူေရးဆြဲလိုက္ေသာ ကင္းပတ္စ ေပၚမွ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ တစ္ခု တည္းေသာ ဧရိယာငယ္မွ်သာ ပန္းခ်ီ ဆရာသည္ အျပာေရာင္ကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ဟန္ရွိသည္။ မ်ဥ္းေၾကာင္း မ်ားအားလံုးမွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ သည္။ ဆရာသည္ သူ၏ေရွ႕မွာ ရွိေနသည့္ ကင္းပတ္စေပၚသို႔ မ်ဥ္းေၾကာင္း အနည္းငယ္ကို ေရးဆြဲလိုက္သည္။ မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းသည္ ဧရိယာႏွစ္ခုကို ျပင္လာေစသည္ဟု သူေျပာေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုသူေရးဆြဲလိုက္ေသာ ကင္းပတ္စ ေပၚမွ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ တစ္ခု တည္းေသာ ဧရိယာငယ္မွ်သာ ပန္းခ်ီ ဆရာသည္ အျပာေရာင္ကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ဟန္ရွိသည္။ မ်ဥ္းေၾကာင္း မ်ားအားလံုးမွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ သည္။

ပီကာဆိုရဲ႕ အျပာေရာင္ေခတ္ အေၾကာင္း သူတစ္ခါတစ္ရံ ေျပာ တတ္သည္။ ပန္းခ်ီဆရာသည္ မ်ဥ္း ေၾကာင္းမ်ားထ၍ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အစပ္ၾကား ေဆးေရာင္မ်ား ျခယ္ သည္။ ပန္းခ်ီဆရာပံုစံက စိတ္ ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနဟန္မ်ိဳး။ ဒီကေန႔ သူ၏ စံျပမယ္က ေရာက္မလာ။ သူသည္ ေရာက္မလာေသာ စံျပမယ္ ကိုေပးဖို႔ ေငြေၾကးအလံုအေလာက္ မရွိေတာ့ေပ။ သူ၏ပန္းခ်ီကားမ်ားမွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပိန္လွီလွီ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ပန္းခ်ီဆရာ၏ ေစ်းေပါေသာ စံျပမယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစံျပ မယ္ကိုေပးဖို႔ပင္ သူ႔ထံ၌ ေငြေၾကးမလံုေလာက္ေတာ့ ေပ။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုးသည္က ပန္းခ်ီ ဆရာသည္ ညစာစားဖုိ႔ပင္ ေငြစ ေၾကးစ မရွိေတာ့ျခင္းပင္။ ပန္းခ်ီဆရာ သည္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ မ်ဥ္း ေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားသို႔ ေဆးအေရာင္မ်ား ေရးျခယ္ေနသည္။ သီအုိရီအရ မွန္ေနေသာ္လည္း ခံစား မႈအရ မွားယြင္းေနသည္ အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲျခင္းကို ရပ္ထားရန္လို သည္။ သူသည္ ဤသို႔ မိမိဘာသာ တစ္ကိုယ္တည္းေရရြတ္ရင္း ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲေနမႈ ကို ရပ္တန္႔ပစ္လိုက္သည္။  မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ သိပ္ အဓိပၸာယ္မရွိဟု ထင္ျမင္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ပန္းခ်ီဆရာသည္ မ်ဥ္း အေျဖာင့္တစ္ေၾကာင္း၏ ခြန္အားကို ေျပာျပခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ ယခုသူ စိတ္ ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနပံုမွာ သူ၏ပန္းခ်ီကားထဲမွာ မ်ဥ္းေၾကာင္း တစ္ ေၾကာင္းႏွင့္တူေနသည္။ တြန္႔ေကြး ေနတဲ့ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းေလ။ သူသည္ ေရာက္မလာေသာ စံျပမယ္ကို စိတ္ဆိုးေနဟန္ရွိသည္။ “အလကား ဟာမ။ အႏုပညာနဲ႔ ေငြေၾကးကို ခုထိ နားမလည္ေသးတဲ့သူ”။

ပန္းခ်ီ ဆရာ သည္ ထိုသို႔ေရရြတ္ ရင္း အခန္း ေထာင့္မွပုလင္းကို ဖြင့္လိုက္သည္။ ပုလင္းထဲ၌ တစ္စက္မွ်ပင္မရွိေတာ့။ ထိုအခါမွ ပန္းခ်ီဆရာသည္ သူနံနက္ စာ မစားရေသးေၾကာင္း သတိရလာ သည္။ ပီကာဆိုသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို သူ၏အျပာေရာင္ ေခတ္လက္ရာမ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ သည္။ ပန္းခ်ီဆရာသည္ ကင္းပတ္စ ေရွ႕မွာ ၿငိမ္သက္ေနသည္။ ေရာက္ မလာေသာ စံျပမယ္ ကိုေစာင့္ဆိုင္း ရင္း ပန္းခ်ီဆရာသည္ ထိုေန႔တာ တစ္ခုလံုးကို ကုန္ဆံုးေစခဲ့ေတာ့သည္။   ဇာတ္ေပါင္းေသာ္ ထိုေန႔ညက ပန္းခ်ီဆရာ၏ အခန္းသို႔စံျပမယ္ ေရာက္လာၿပီး သူတို႔ပန္းခ်ီဆြဲၾက သည္။ ညဥ့္နက္နက္ေရာက္သည္ အထိပင္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္အတန္ ၾကာေသာအခါ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ပိန္ ေသာစံျပမယ္၊ ပန္းခ်ီကားမ်ားသည္ ေစ်းေကာင္းရကာ ထင္ရွားေအာင္ ျမင္ေသာ လက္ရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေလေတာ့သည္။

 ေနမ်ိဳး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*