ၫွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေျပလည္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ‘ကိုး႐ိုးကားယား’႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား

ၫွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေျပလည္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ‘ကိုး႐ိုးကားယား’႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား
October 31, 2017 Leanne Win
ၫွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေျပလည္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ‘ကိုး႐ိုးကားယား’႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား

ဒါရိုက္တာ ျပည္ဟိန္းသီဟ ႐ိုက္ကူးၿပီး ျမင့္ျမတ္အဓိက ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္ထားေသာ ‘ကိုး႐ိုးကား ယား’ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းဇာတ္ကားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ ၫွိႏႈိင္း၍ ဆက္ လက္ရိုက္ကူးသြားရန္ ေအာက္တို ဘာလ၂၃ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္ေသာ  စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ သိရွိရ သည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ‘ကိုး႐ိုးကား ယား’ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္သူ ေဒၚစႏၵာ၊ ဒါ႐ိုက္တာျပည္ဟိန္းသီဟ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရိွပုဂိၢဳလ္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ ရွင္အစည္းအ႐ံုးတာဝန္ရွိသူမ်ား ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဒါရိုက္တာ ျပည္ဟိန္းသီဟ ႐ိုက္ကူးၿပီး ျမင့္ျမတ္အဓိက ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္ထားေသာ ‘ကိုး႐ိုးကား ယား’ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းဇာတ္ကားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ ၫွိႏႈိင္း၍ ဆက္ လက္ရိုက္ကူးသြားရန္ ေအာက္တို ဘာလ၂၃ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္ေသာ  စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ သိရွိရ သည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ ‘ကိုး႐ိုးကား ယား’ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္သူ ေဒၚစႏၵာ၊ ဒါ႐ိုက္တာျပည္ဟိန္းသီဟ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရိွပုဂိၢဳလ္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ ရွင္အစည္းအ႐ံုးတာဝန္ရွိသူမ်ား ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၫွိၫွိႏႈိင္းႏႈိင္း ေျပေျပလည္လည္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘက္ရဲ႕အေျခအေနေလးကို တင္ျပ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီလိုကိစၥကို ဒီလိုေဆြးေႏြးရ သလဲ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေျပာ တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ အေန အထား ကိုတင္ျပတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကေတာ့ Win-Win ေပါ့ေနာ္။ မထိခိုက္ေစခ်င္ဘူး။ ေကာင္း တဲ့အေျခအေနနဲ႔ ေရွ႕ကို ဦးတည္ ေစခ်င္တယ္။ ရလဒ္ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္က ေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို လက္ရွိ အေျခအေနအတိုင္းမွာ ဇာတ္လမ္း နာမည္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသန္စြမ္း ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ဆိုးဆိုး ရြားရြားထိခိုက္ေစမယ့္ အေန အထား ေလးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ၿပီးေတာ့မွ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႐ုိက္ကူးဖို႔ သေဘာတူ တယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ဆက္႐ိုက္ မယ့္ဇာတ္ၫႊန္းနဲ႔ဇာတ္ လမ္းအေန အထားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္က မသန္စြမ္းတဲ့သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို အ ေထာက္အကူျဖစ္ ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္က တာဝန္ရွိသူတခ်ိဳ႕က ေန႔တစ္ပိုင္း(သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေတြ႕ ဆံုၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က အႀကံေပးမယ္။ ပိုေကာင္းတဲ့ တင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈ ဘက္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြား မယ္ေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္း သူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ အႀကံေပး အရာရွိျဖစ္သူ ဦးေနလင္း စိုးမွ ေျပာျပသည္။

မ်ိဳးေမာင္၊

ဓာတ္ပံု-သားေဒြး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*