ေက်ာင္းေပ်ာ္ၾကီး ကၽြန္ေတာ္(၆)

ေက်ာင္းေပ်ာ္ၾကီး ကၽြန္ေတာ္(၆)
October 31, 2017 Leanne Win

ကၽြန္ေတာ္ သတၱမတန္းေက်ာင္း သားဘဝမွာ အမွတ္ တရျဖစ္ရပ္၂ခု ရွိပါသည္။ တစ္ခုက သတၱမတန္းမွာ အရင္ႏွစ္ကစာေမး ပြဲက်႐ံႈးၿပီး အတန္းေဟာင္းျပန္ေနရသူ တစ္ေယာက္မွ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထံုးစံအတိုင္းဆိုလွ်င္ သတၱမတန္းမွာ အစိုးရစစ္စာေမးပြဲျဖစ္သျဖင့္ က်႐ံႈး သူရွိတန္ သေလာက္ရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ႏွစ္တြင္ အတန္းေဟာင္းမွာ ျပန္ေနရသည့္ repeater မ်ား ရွိၿမဲ ျဖစ္သည္။ ယခုထိုထံုးစံႏွင့္ ေသြဖည္ ၿပီး လူေဟာင္းမက်န္ျခင္းမွာ မႏွစ္ က သတၱမတန္းကို တန္းလံုး ကြၽတ္ ေအာင္သြားၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတည္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာတစ္ ႏိုင္ငံလံုးမွ သတၱမတန္းေက်ာင္းသား အားလံုးတန္းလံုးကြၽတ္ေအာင္ျမင္သြား ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ရသည့္ အေၾကာင္းကေတာ့ အစိုးရက အားလံုး အေအာင္ေပးလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။

၁၉၅၅-၅၆ ပညာသင္ႏွစ္မွာ သတၱမတန္းအစိုးရစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနစဥ္ (အေထြေထြသိပၸံဘာ သာဟု ထင္ပါသည္) ေမးခြန္းေပါက္ သည္။ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာက ေမး ခြန္းႏွင့္တကြ ထိုသတင္းကို သတင္း စာထဲ ထည့္လိုက္သည္။ ေမးခြန္း ေပါက္သည္မွာ မွန္ေနသည့္ အတြက္ အစိုးရက စာေမးပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ သည္။ ဤတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟန္းေဘာင္ဒရီ လမ္း (ဓမၼေစတီလမ္း)ႏွင့္ ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္ခ်င္းလမ္း (ကမၻာေအးဘုရား လမ္း)ေထာင့္ရွိ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ တိုက္ေရွ႕မွာ ဆႏၵျပၾကသည္။ ရဲက တားဆီးရာမွ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ၿပီး ‘ဟယ္ရီတန္’ ေခၚ ေက်ာင္းသားငယ္ တစ္ေယာက္ ရဲကပစ္သည့္ေသနတ္ မွန္ၿပီး ေသဆံုးသြားသည္။ ထို ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းသည္။ ေရဒီယို မွ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး သတၱမတန္းေျဖ ဆိုေသာ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို အေအာင္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာ သည္။ သို႔ျဖင့္ ထိုႏွစ္က သတၱမတန္း တန္းလံုးကြၽတ္ ေအာင္သြားသည့္ အတြက္ ေနာက္ႏွစ္ (၁၉၅၆-၅၇ ပညာသင္ႏွစ္)မွာ လူသစ္မ်ားခ်ည္း ျဖစ္သြားသည္။

  ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔သတၱမတန္းစာေမးပြဲေျဖဆို ခါနီးအခ်ိန္ကာလတြင္ ေပၚေပါက္ လာေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မႏွစ္က ေမးခြန္းေပါက္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ ထိုႏွစ္မွာ ေမးခြန္းမ်ားကို အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွာ သြား႐ိုက္သည္။ ေမးခြန္း႐ိုက္ ရန္ ပညာမင္းႀကီးဦးေကာင္းကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူရသည္။ ပညာမင္းႀကီးမွာ ေမးခြန္း႐ိုက္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြား ေရာက္ေနစဥ္ မေတာ္တဆကား တိုက္ခံရၿပီး ကြယ္လြန္ရွာသည္။ ေၾကကြဲစရာျဖစ္ ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတၱမတန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုေတာ့ ဆရာႀကီး ဦးေကာင္း၏ လက္ေရး ဟုယူဆရသည့္ လက္ေရး ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဗဟန္းအစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္း ကြၽန္ေတာ္သတၱမတန္းေအာင္ ေတာ့ ဗဟန္းအစိုးရအထက္တန္း ေက်ာင္းငယ္ (ယခုအထက-၁၊ ဗဟန္း) သို႔ေျပာင္းရသည္။ အ႒မ တန္းေက်ာင္းသားျဖစ္လာပါၿပီ။ ထို စဥ္က စနစ္အရ အ႒မတန္း (ရွစ္ တန္း)ကို အႀကိဳ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (Pre matric) ဟု ေခၚသည္။ ထို တန္းေအာင္လွ်င္ တကၠသိုလ္ ဝင္ တန္း (Matric) သုိ႔ေရာက္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ထိုေခတ္က ဆယ္တန္းဟု အေခၚမ်ားသည္။ ကိုး တန္း၊ နဝမတန္းဟုလည္း ေခၚၾက သည္။ ကိုးတန္းသီးသန္႔မရွိပါ။ ရွစ္ တန္းေအာင္လွ်င္ ဆယ္တန္းေရာက္ သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရသည္။ စာေမးပြဲအမည္မွာ ‘တန္းျမင့္ေက်ာင္းထြက္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ ဝင္စာေမးပြဲ’ ဟုေခၚ သည္။

အဂၤလိပ္ လို High School Final and Matriculation Examination ဟု ေခၚသည္။ စာေမးပြဲမွာ တကၠသိုလ္ဝ င္ (Matric) တန္းကို လြတ္လြတ္ကြၽတ္ ကြၽတ္ ေအာင္သည္လည္းရွိသည္။ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္မေအာင္ဘဲ School Leaving Certificated (ေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ္ရ)အဆင့္ ျဖင့္ ေအာင္သည္လည္းရွိသည္။ SLC ဟု အတိုေကာက္ေခၚသည္။SLC ေအာင္ၿပီးသူသည္ Matric ေအာင္ ရန္ ၂ဘာသာျပန္ေျဖရသည္။ ထိုစဥ္ က စနစ္ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ကြၽန္ေတာ္က သတၱမတန္း စေကာလားရွစ္ေအာင္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ အတြက္ ေက်ာင္းသစ္မွာ မ်က္ႏွာ ပြင့္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သတိထားမိၾကၿပီး စာႀကိဳးစားဖို႔ တိုက္တြန္းၾကသည္။ အ႒မတန္းမွာ တန္းခြဲမ်ားရွိရာ ကြၽန္ေတာ္တက္ ေရာက္ရေသာ တန္းခြဲမွာ အ႒မ တန္း (ဃ) ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လို ‘VIII E’ ဟု ေခၚသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးမွာ ဆရာႀကီး ဦးဘရွင္ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးက စည္းကမ္းႀကီးသည္။ မ်က္ႏွာထားတင္းသည္။ ေက်ာင္း သားမ်ား ဆရာႀကီးကို အလြန္ေၾကာက္ ၾကသည္။ ေက်ာင္းမတက္မီ ေက်ာင္း ခန္းမမွာ ေက်ာင္းသားအားလံုး စုေဝး ရၿပီး ဆရာႀကီးက ဆံုးမၾသဝါဒေပး သည္။ “ခုႏွစ္တန္းနဲ႔ ဆယ္တန္းေတြ ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ရင္ Fisqualified လုပ္ပစ္မယ္”ဟု မၾကာခဏ ေျပာ ေလ့ရွိသည္။ စာေမးပြဲေျဖခြင့္မျပဳဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးဦးဘ ရွင္ကို အလြန္ေၾကာက္ သြားသည့္ျဖစ္ ရပ္တစ္ခု ႀကံဳရသည္။

ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းဝင္းေမာင္ (တစ္ခ်ိန္က ‘မိေမာ္ေမမ’တို႔၊ ‘ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ကလူ ေတြအေၾကာင္း’တို႔၏ ‘ဝင္းကာတြန္း လက္ရာရွင္ကာတြန္းဝင္းေမာင္အျဖစ္ ထင္ရွားသူ)သည္ သတၱမတန္း ေအာင္ၿပီး ဗဟန္းအစိုးရ အလယ္ တန္း ေက်ာင္းမွ အထက္တန္း ေက်ာင္းသို႔ေျပာင္းရသည္။ ေက်ာင္း ေျပာင္းလက္မွတ္တြင္ သူ၏ ေမြး သကၠရာဇ္မွားေနသည့္အတြက္ ဝင္း ေမာင္က ျပင္လုိက္မိသည္။ ဆရာႀကီး ဦးဘရွင္က ထိုလက္မွတ္ကို စစ္ဆး ၾကည့္႐ႈရာ ျပင္ရာဖ်က္ရာ ေတြ႕သည့္ အတြက္ ေက်ာင္းေျပာင္း လက္မွတ္ ေပၚတြင္ မင္နီျဖင့္ Refused (ျငင္း ပယ္သည္)ဟု ေရးလိုက္သည္။ ဝင္း ေမာင္မွာ အျခားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား သို႔ ေက်ာင္းေျပာင္း၍မရေတာ့သျဖင့္ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသာ တက္ ရေတာ့သည္။  ကြၽန္ေတာ္ဗဟန္းအစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းေရာက္ၿပီး မၾကာမီ ဆရာႀကီးဦးဘရွင္ အလုပ္ ေျပာင္းသြားၿပီး ဆရာႀကီးဘစိန္ ေရာက္လာသည္။ ဆရာႀကီးက ေအး ခ်မ္းသိမ္ေမြ႕သည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ၾသဝါဒေပးရာတြင္ “ဆရာႀကီး က ေက်ာင္းသားေတြကို သားသမီး ေတြလို သေဘာထားတယ္။ မင္းတုိ႔ ကလဲ ဆရာႀကီးကို မိဘလို သေဘာ ထားၾက”ဟု ေျပာေလ့ရွိပါသည္။

ထို အခ်ိန္က က်ဴရွင္မ်ားက ေခတ္မစား ေသးပါ။ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္း မ်ား ေခတ္စားေနေသာ ကာလျဖစ္ သည္။ အစိုးရေက်ာင္းတက္ဖို႔ အေျခ အေန မေပးသူမ်ားအတြက္ ပညာ သင္ ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ညဘက္မွာဖြင့္ေသာ ညေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အစိုးရ ေက်ာင္းတက္သူမ်ား၊ က်ဴရွင္ယူေလ့ မရွိပါ။ ေက်ာင္းကဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက တတ္ေအာင္၊ လံုေလာက္ ေအာင္ သင္ေပးၾကပါသည္။ “စာမ လုိက္ႏိုင္ေသာ၊ ညံ့ေသာေက်ာင္းသား မွ က်ဴရွင္ယူသည္”ဟု ေျပာတတ္ၾက ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္အ႒မတန္းကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႕ ေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသုိလ္ဝင္တန္းသို႔ ေရာက္လာပါ သည္။  ထိုေခတ္က စနစ္အရ တကၠ သုိလ္ဝင္တန္းမွာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤ လိပ္စာႏွင့္ သခၤ်ာတို႔မွာ မသင္မေန ရ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အပိုဘာ သာရပ္၂ခုယူရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းေတြမွာ ဝိဇၨာဘာသာတြဲသာ ရွိသည္။ အပိုဘာသာအျဖစ္ သမိုင္း၊ ပထဝီဝင္၊ အေထြေထြသိပၸံဟူေသာ ဘာသာရပ္၃ခုထဲက ႀကိဳက္ရာ ၂ဘာသာ ယူႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္က သမိုင္း ႏွင့္ အေထြေထြသိပၸံဘာသာတြဲ ယူသည္။

ပထဝီဝင္ကိုေတာ့ ေျမပံု ဆြဲမကြၽမ္းက်င္၍ ရွစ္တန္းမွာ ေနာက္ဆံုးယူခဲ့ သည္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ရွိသာသနာျပဳေက်ာင္း မ်ား ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္မက္သဒစ္ႏွင့္ စိန္႔ေပါ၊ စိန္႔ေမရီ ဒုိင္ဟိုဆီဇင္စသည့္ ‘စိန္႔’ ေက်ာင္းေတြမွာ သိပၸံဘာသာတြဲ ယူသူမ်ား ရွိသည္။ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတု ေဗဒ၊ ဇီဝ ေဗဝ ဘာသာတြဲျဖစ္သည္။ အပိုဘာသာ ၂ခုယူလွ်င္ လံုေလာက္ ေသာ္လည္း ၃ခုယူၿပီး ေျဖဆိုခ်င္လွ်င္ လည္းရသည္။ ေအာင္လက္မွတ္မွာ ေအာင္ျမင္ေသာ အပိုဘာသာသံုးခု လံုးကို ေရးေပးသည္။ ယေန႔ပန္းခ်ီ ပညာရွင္ အေက်ာ္အေမာ္ျဖစ္ေန ေသာ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ကိုသန္႔ စင္ ေခၚ ပန္းခ်ီဦးလွတင္ထြန္းမွာ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းတြင္ ပန္းခ်ီကို အပိုဘာသာအျဖစ္ယူ၍ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ႀကံဳႀကိဳက္၍ထိုစဥ္က တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းမွာသင္ရေသာ စာအုပ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါေသးသည္။ ျမန္မာစာမွာ ပါေမာကၡ ဦးဧေမာင္ ေရြးခ်ယ္စီစဥ္ေသာ ကဗ်ာ့ပန္းလံုး ေခၚ ေရွးကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ သင္ရသည္။ ကဗ်ာစာဆိုတုိ႔၏ အတၳဳ ပၸတၱိမ်ားႏွင့္တကြ ေခတ္       အဆက္ဆက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေကာင္းႏိုးရာရာကဗ်ာမ်ား ေရြးခ်ယ္ ထားသည္။ ပ်ိဳ႕ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ တ်ာခ်င္း၊ လြမ္းခ်င္း၊ ေဘာလယ္၊ ေတးထပ္စသည့္ ကဗ်ာမ်ားျဖစ္သည္။ ျပဇာတ္က ဦးၾကင္ဥ၏ ေဒဝကုမၻ ျပဇာတ္သင္ရသည္။

ဦးၾသဘာသ၏ မဟာဇနက ဇာတ္ေတာ္ႀကီးဝတၳဳ လည္းပါသည္။ ေနာက္တစ္အုပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏မိန္႔ခြန္း မ်ား စုစည္းထားေသာ ‘ျပည္ေထာင္ စုပန္းတိုင္’ ျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက ထိုစာအုပ္မ်ားကို အစမွအဆံုး ကုန္ေအာင္သင္ၾကားေပးသည္။  အဂၤလိပ္စာ စာအုပ္မ်ားလည္း အဆင့္ျမင့္ပါသည္။The Golden Gate (ေရႊတံခါးဝ)ေခၚ ကဗ်ာေပါင္း ခ်ဳပ္စာအုပ္၊ ေဒါက္တာ ထင္ေအာင္ ေရးသားေသာ Thirty Burmese Tales ေခၚ ျမန္မာပံုျပင္သံုးဆယ္၊ Selections from English Prose ေခၚ အဂၤလိပ္စကားေျပ ေရြးခ်ယ္ ခ်က္မ်ားစာအုပ္လည္းပါသည္။ ထို စာေတြသင္ရသည့္အတြက္ အဂၤလိပ္ ကဗ်ာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ထိေတြ႕ရသည္ Tennysm \The Brook ကဗ်ာမွMan may come and man may go, but go for ever’ ဆိုေသာ ထပ္ေက်ာ့ပိုက္က ေလးကို စိတ္ထဲမွာ စြဲေနေအာင္ ဆရာမက သင္ေပးသည္။ ေဒါက္ တာထင္ေအာင္၏ လယ္ကူလွပ ေသာ အေရးအသားကို အတုယူ အားက်ရသည္။

အဂၤလိပ္စကားေျပ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ထဲက Rip Van Winkle (ရစ္ဗန္ဝင္းကဲ)တို႔၊ The Great Stone Face (ေက်ာက္မ်က္ ႏွာႀကီး)တို႔ကို ယခုတိုင္မွတ္မိၿပီး သေဘာက်ေနသည္။  အဂၤလိပ္စာက အဂၤလိပ္စာ ၁ ႏွင့္ ၂ဆိုၿပီး ၂ဘာသာျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ ၁မွာ ျပဌာန္းစာအုပ္ ေတြသင္သည္။ ၂မွာေတာ့ အဂၤလိပ္ သဒၵါႏွင့္ စာစီစာကံုးသင္ရသည္။ စာေမးပြဲမွာ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းလႊာ ၂ခုေျဖရသည္။ သခ်ၤာလည္း သခ်ၤာ ၁ႏွင့္ ၂ရွိသည္။ သခ်ၤာ ၁က ဂဏန္း သခ်ၤာ၊ သခ်ၤာ ၂ က အကၡရာသခ်ၤာ ႏွင့္ ေဂ်ာ္မက္ထရီျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း လႊာ ၂ခု ေျဖရသည္။ သမိုင္းက ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ဖ်ားသမိုင္း (Far Eastern History)သင္ရ သည္။ အေထြေထြသိပၸံက်ေတာ့ ဆရာႀကီး ဦးဘိုးထံုျပဳစုေသာ အေထြ ေထြသိပၸံ စာအုပ္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ျပဌာန္းထားသည္ကို သင္ရသည္။ ေက်ာင္းမွာရွိေသာ သိပၸံခန္းမွာ အေထြေထြသိပၸံဆရာက ဓာတ္ေငြ႕ မ်ားကို လက္ေတြ႕ထုတ္ျပသည္။ ကလိုရင္းဓာတ္ေငြ႕အေၾကာင္း သင္ၿပီး လက္ေတြ႕ထုတ္ျပေသာအခါ ဓာတ္ေငြ႕ပါဝါေတြကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ သေဘာက် ခဲ့ရသည္ကိုလည္း မွတ္မိေနပါသည္။

 ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*