လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစား လုပ္တာေတြ႕ရင္၊ ေငြေၾကးကိစၥ အ႐ႈပ္အရွင္း ရွိတယ္လုိ႔ထင္ရင္ အခ်ိန္မေရြး တရားစြဲပါ သဘင္(ဥကၠ႒) ဦးဖုိးခ်စ္

လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစား လုပ္တာေတြ႕ရင္၊ ေငြေၾကးကိစၥ အ႐ႈပ္အရွင္း ရွိတယ္လုိ႔ထင္ရင္ အခ်ိန္မေရြး တရားစြဲပါ သဘင္(ဥကၠ႒) ဦးဖုိးခ်စ္
October 24, 2017 Leanne Win

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ုံး (ဗဟုိ)၊ လက္ရွိ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွာ စတင္ကာ ၂ႏွစ္သက္တမ္းကုိ တာဝန္ယူခဲ့ရာ အခု၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလမွာ ေတာ့ ၂ ႏွစ္တာကာလျပည့္ ေျမာက္ခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီ၂ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ သဘင္နဲ႔ ပတ္ သက္လုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သဘင္ထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလုိ သဘင္ပညာ ရွင္မ်ားနဲ႔လည္း အစည္းအေဝးမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သဘင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ “အႏုပညာလုပ္ငန္းလုပ္တယ္ဆုိေပမယ့္လည္း သူ႔ရဲ႕သတ္မွတ္ထားတ့ဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တာ၊ ကန္႔သတ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ လုိက္နာသင့္တဲ့ စည္းကမ္းဟာ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းမမည္ပါဘူး။ ကာကြယ္ ျခင္းမည္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ားရဲ႕သတင္း စကားအရ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ုံးက ပြဲမိန္႔ ပိတ္တယ္ဆုိတဲ့ကိစၥက လုံးဝမွားပါတယ္။ မမွန္ပါဘူး။ အစည္းအ႐ုံးက ပြဲမိန္႔ပိတ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အခြင့္အာဏာ မရွိဘူး။ ပိတ္တာမ်ဳိးလည္းမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက သဘင့္ပြဲမ်ားက်င္းပ ျပဳတဲ့အခါမွာ ရပ္ေက်းဥေပဒမွာ  လိုက္နာရမယ့္စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒျပဌာန္းထားတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္သက္ဆုိင္ရာေဒသအစုိးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိတဲ့ ကိစၥရွိပါတယ္။အဲဒီမွာသဘင့္ အဖြဲ႔မ်ား ကျပေဖ်ာ္ ေျဖတီးမႈတ္မယ္ဆုိရင္ သဘင္ပညာရွင္ မ်ားအစည္းအ႐ုံး(သုိ႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာအစည္း အ႐ုံးရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ပါမွသာ ခြင့္ျပဳေပးအပ္မယ္ဆုိ တဲ့ ကိစၥရပ္ပါပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေထာက္ခံတဲ့အခါမွာလည္း သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ုံးရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ညီမွ ေထာက္ခံ လုိ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာတီးမွန္းမသိ၊ဘာကမွန္းမသိ၊ ဘယ္သူေတြ ပါမွန္းမသိဘဲ ဘယ္လုိဖြဲ႕ စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွန္း မသိဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေထာက္ခံလုိ႔ မရဘူး။ အဲဒီေတာ့သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ အစည္းကလည္း ပြဲမိန္႔ေပးလုိ႔မရဘူး။ ပြဲမိန္႔ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲနဲ႔ ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ ကဲ့သုိ႔ အေရးယူရမလဲဆုိတာ ရပ္ေက်းဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မွားရင္ အခ်ိန္မေရြးကြၽန္ေတာ့္ကုိတရားစြဲပါ။ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားလုပ္တာေတြ႕ရင္၊ ေငြ ေၾကးကိစၥ အ႐ႈပ္အရွင္းရွိတယ္လုိ႔ထင္ရင္ အခ်ိန္ မေရြးလာစစ္ေဆးၿပီး တရားဆြဲပါ။ အဲဒီလုိမ်ဳိးပဲ ဘယ္သူမဆုိ စည္းကမ္းတက် ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ ေဆာင္တာေတြ႕ရရင္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရပဲ ေျဖ ရွင္းသြားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ဦးဖိုးခ်စ္က ေျပာပါ တယ္။

 လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*