မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္
October 20, 2017 Asian Fame

လူေတြရဲ႕လိုခ်င္စြဲလမ္းမႈ ေလာဘ တဏွာ ဆိုတာလူေတြရဲ႕လိုခ်င္စြဲလမ္းမႈ ေလာဘ တဏွာ ဆိုတာ

၁။ မိမိကိုယ္တိုင္ လိုခ်င္လြန္းလို႔ အေကာင္းထင္ လိုက္စားေနတဲ့ ကာမဂုဏ္ခံစားမႈကတစ္ခု

၂။ မိမိရရွိထားတဲ့ ဘဝနဲ႔စည္း စိမ္အေပၚ  အေကာင္းထင္မိတဲ့ ကာမဂုဏ္ ခံစားလိုမႈက တစ္ခု

၃။ မိမိယခုခံစားေနရတဲ့ ဘဝစည္း စိမ္မ်ားထက္ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္တဲ့ ဘဝစည္းစိမ္အေပၚ  အလိုလားမႈက တစ္ခု၊
ဒီသံုးခုအေပၚမွာ ေလာဘတဏွာ ျဖစ္ေပၚေနတာ။တကယ္ေတာ့ ဒီသံုးခုဟာမိမိကိုယ္ အၿမဲဒုကၡေပးမယ့္လူဆိုးလူ မိုက္သံုးဦးနဲ႔ အတူတူပဲ။

[အၫႊန္း။   ။ ၁၉၉၇ နတ္တလူေတာ ရၾသဝါဒ]

ေမာင္ေသြးခၽြန္ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*