ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား အားၿပိင္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္မလား

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား အားၿပိင္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္မလား
September 27, 2017 Asian Fame
ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား အားၿပိင္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္မလား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာၿပီျဖစ္ တဲ့ေခတ္နဲ႔ အညီ ျမန္မာ့အႏုပညာ ေလာကဟာ လည္း အရင္ထက္ ပိုမို အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လန္းလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပြင့္ လန္းလာတာနဲ႔ အမွ် ႏိုင္ငံတကာက ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေတြဟာလည္း ျပည္တြင္းမွာလာ ေရာက္က်င္းပ ျပဳလုပ္ဖို ့ စိတ္ဝင္စား လာသလို ျပည္တြင္းမွာ လာေရာက္ က်င္းပျပဳ လုပ္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ Artist  ေတြကို ဖိတ္ေခၚ လာၾကတာျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။ ဒီလို ဖိတ္ေခၚလာတာ န႔ဲအညီ ျပည္တြင္း ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ အေနနဲ႔လည္း အျပင္အဆင္ေတြက အစ ႏိုင္ငံ တကာ စံႏႈန္းကိုမီ လာဖို႔ ျပင္ဆင္ရ မယ့္ အပိုင္းေတြလည္း ရွိလာပါ တယ္။ျပည္ပက ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေတြဝင္ လာတာနဲ႔ အမွ် ျပည္တြင္း ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြနဲ႔ အနည္းနဲ့ အမ်ားဆိုသလို အားၿပိဳင္မႈေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္သလို ျပည္တြင္း Artist  ေတြအေနနဲ႔လည္း အရည္အေသြး ေတြကို ပိုမို ျမႇင့္တင္လာဖို႔ လိုလာ ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက Artist  ေတြရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြနဲ႔ ျပည္ပကလာ ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအႏုပညာ ရွင္မ်ားရဲ ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြမွာ စိတ္ ဝင္စားမႈနဲ႔လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း ထား အရ ျပည္တြင္း ဂီတေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲေတြ က ပိုမိုလူမ်ားတာကိုေတာ့ ေတြ႔ ရေပမယ့္ ဒီအရပ္ ဒီဇာတ္အရ ထက္ ပိုမိုတဲ့အျပင္အဆင္မ်ိဳး နဲ႔ International Stage ေတြကို မီႏိုင္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈ ေတြလည္း ရွိလာဖ႔ို လိုၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ညီမွ်တဲ့ ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲပိုင္း ဆိုင္ရာ အျပင္အဆင္ေတြ ကိုပိုမို ျပင္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တန္းမီတဲ့ စင္ျမင့္ေတြ ဖန္တီးသင့္လာၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာၿပီျဖစ္ တဲ့ေခတ္နဲ႔ အညီ ျမန္မာ့အႏုပညာ ေလာကဟာ လည္း အရင္ထက္ ပိုမို အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လန္းလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပြင့္ လန္းလာတာနဲ႔ အမွ် ႏိုင္ငံတကာက ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေတြဟာလည္း ျပည္တြင္းမွာလာ ေရာက္က်င္းပ ျပဳလုပ္ဖို ့ စိတ္ဝင္စား လာသလို ျပည္တြင္းမွာ လာေရာက္ က်င္းပျပဳ လုပ္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ Artist  ေတြကို ဖိတ္ေခၚ လာၾကတာျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။ ဒီလို ဖိတ္ေခၚလာတာ န႔ဲအညီ ျပည္တြင္း ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ အေနနဲ႔လည္း အျပင္အဆင္ေတြက အစ ႏိုင္ငံ တကာ စံႏႈန္းကိုမီ လာဖို႔ ျပင္ဆင္ရ မယ့္ အပိုင္းေတြလည္း ရွိလာပါ တယ္။ျပည္ပက ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေတြဝင္ လာတာနဲ႔ အမွ် ျပည္တြင္း ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြနဲ႔ အနည္းနဲ့ အမ်ားဆိုသလို အားၿပိဳင္မႈေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္သလို ျပည္တြင္း Artist  ေတြအေနနဲ႔လည္း အရည္အေသြး ေတြကို ပိုမို ျမႇင့္တင္လာဖို႔ လိုလာ ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက Artist  ေတြရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြနဲ႔ ျပည္ပကလာ ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအႏုပညာ ရွင္မ်ားရဲ ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြမွာ စိတ္ ဝင္စားမႈနဲ႔လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း ထား အရ ျပည္တြင္း ဂီတေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲေတြ က ပိုမိုလူမ်ားတာကိုေတာ့ ေတြ႔ ရေပမယ့္ ဒီအရပ္ ဒီဇာတ္အရ ထက္ ပိုမိုတဲ့အျပင္အဆင္မ်ိဳး နဲ႔ International Stage ေတြကို မီႏိုင္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈ ေတြလည္း ရွိလာဖ႔ို လိုၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ညီမွ်တဲ့ ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲပိုင္း ဆိုင္ရာ အျပင္အဆင္ေတြ ကိုပိုမို ျပင္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တန္းမီတဲ့ စင္ျမင့္ေတြ ဖန္တီးသင့္လာၿပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ “ျပည္တြင္းပြဲေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ ပကပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ဝင္လာၿပီး ဒီ မွာ လာလုပ္ၾကၿပီ ဆိုတဲ့အခါ အား ၿပိဳင္မႈေတြေတာ့ ရွိလာမွာပဲ။ ႏိုင္ငံတ ကာကပြဲေတြ ဝင္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ပြဲေတြက ပံုမွန္ အတိုင္းပဲ သြားေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ က်န္ခဲ့မွာပဲ။ ဒါကလည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီး ထလုပ္လို႔မရဘူး။ ျဖည္း ျဖည္းခ်င္း လုပ္ယူသြားရမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပြဲေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပို ေကာင္းေအာင္ လုပ္ၿပီး ဆြဲေခၚရတာ ပဲ။  Local Artist ကို Local ပရိသတ္ေတြက အသိဆံုးပဲ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက သိတဲ့ သူေတြရဲ႕ ပြဲလုပ္တဲ့ အခါအဲဒီပြဲက လူမ်ားတာပဲ။ ေျပာရ ရင္ ႏိုင္ငံတကာက လာလုပ္တဲ့ ပြဲေတြ နဲ႔ ျပည္တြင္း Artist ေတြလုပ္တဲ့ ပြဲ ေတြ ၾကည့္ရင္ ျပည္တြင္း Artist ေတြ ရဲ႕ ပြဲက လူပိုဝင္တာေတာ့ မွန္ တယ္။ အဲ့ဒီလို လူပိုဝင္တဲ့အေပၚမွာ ပို ေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီမွာ တန္ရာတန္ေၾကးထက္ အနည္းငယ္ ပိုသြားတာမ်ိဳး ရွိရင္ ရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ပိုလာတဲ့ အေနာက္ မွာဘာ ေတြထပ္လုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ ဝန္ ေဆာင္မႈ ရွိရမယ္။ေစ်းကလည္း တက္ ခ်င္တိုင္းတက္လို႔ မရဘူး။ ကိုယ့္ ဘက္က အမ်ားႀကီး လုပ္ျပၿပီးမွ နည္းနည္းစီ ဆြဲေခၚရမယ္။ ေရရွည္ ကို ၾကည့္ရမယ္။ ေရတိုကိုၾကည့္ၿပီၤး ဒီတစ္ပြဲပဲ ျမတ္ဖို႔လုပ္မယ္ ဆိုရင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံက Local Artist ေတြရဲ ့ပြဲ က ဒံုရင္းဒံုရင္းပဲ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြာလတီ ေကာင္းေကာင္း ပြဲေတြ ပိုလုပ္လာသင့္တယ္” လို ့ ပြဲစီ စဥ္သူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Nine Planet  မွ ကိုသက္ဖုန္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုႏိုင္ငံတကာ ပြဲေတြ မ်ားျပားလာ ျခင္းနဲ႔အတူ ျပည္တြင္း အႏုပညာရွင္ ေတြ အေန နဲ႔လည္း ႏိုင္ငံတကာပြဲ ဆို တဲ့ေနရာမွာ အာရွက ပဲျဖစ္ျဖစ္ အ ေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ကလာတဲ့ ဂီတေဖ်ာ္ ေျဖပြဲပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဓိကေတာ့ Plan  ေကာင္း ေကာင္းခ်ၿပီး ေလ့က်င့္ထား တဲ့အဖြဲ႕ေတြကို ေလ့က်င့္မထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက မမီတာေတာ့ အမွန္ပါ ပဲ။ “အႏုပညာရွင္ေတြ ေပါင္းၿပီး တင္ဆက္တဲ့ အႏုပညာတစ္ခုဟာ  ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး အားလံုးေပါင္းၿပီး လုပ္တာနဲ႔ မလုပ္တာနဲ႔ ကြာျခား တယ္။ အႏုပညာ သီးသန္႔ေဖာ္ျပတာနဲ႔ အႏုပညာအျပင္ အျခားက႑ေတြက အစေသခ်ာ စိတ္ႏွစ္ၿပီး လုပ္တာ ကြာျခားတယ္။ ဥပမာ-ဟာမိုနီ၊ အတီး ပိုင္းကအစ သီခ်င္းမွာ Dancer ထည့္ဖို႔လိုတာမ်ဳိး ဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္ ကပါလိုက္ကႏိုင္ ေအာင္ ေလ့က်င့္ တာမ်ဳိးအထိ လိုအပ္တယ္။ အဖြဲ႔လိုက္ တင္ဆက္ရတဲ့ အခါမ်ဳိး မွာလည္း အားလံုးတညီ တၫႊတ္တည္း ေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ပြဲေတြနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စက္ပိုင္း ဆိုင္ရာေပါ့။ အႏုပညာအရ ဘယ္ေလာက္ပဲ အားထုတ္ အားထုတ္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းမယ္ဆို ရင္လည္းႏိုင္ငံတကာ နဲ႔ယွဥ္ရင္အား နည္းမွာပဲ။ အဖက္ဖက္က အျပည့္ စံုဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ ရင္ေတာ့ ယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္”လ႔ို လည္း ျမန္မာ ျပည္ရဲ႕အဆိုေကာင္း ေတးသံ ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မတင္ဇာေမာ္က ေျပာ ပါတယ္။
ေခတ္မီမီ ကမၻာၾကည့္ၾကည့္ျမင္ လာတာနဲ႔အညီ ျပည္တြင္း ဂီတ ေဖ်ာ္ ေျဖပြဲ ေတြအေန နဲ႔လည္း ျပည္တြင္း ပရိသတ္ရဲ ့စိတ္ဝင္စားမွဳ ကို ပိုမိုရယူ လာႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပြဲ စီစဥ္သူ ေတြေရာ၊ ျပည္တြင္း အႏု ပညာရွင္ေတြပါ အရင္ကထက္ ပိုမို တဲ့ အားစိုက္မႈေတြနဲ႔အတူ အႏုပညာ အား၊ အတတ္ပညာ အားေတြကို ပိုမို အားထည့္ ေမာင္းႏွင္သင့္ပါေၾကာင္း လည္း ယူဆမိပါတယ္။

ရဲရဲ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*