ဂ်ပန္သို႔ သင္တန္းသား အျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ျပန္လာသူမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္

ဂ်ပန္သို႔ သင္တန္းသား အျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ျပန္လာသူမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္
September 26, 2017 Asian Fame

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေအဂ်င္စီေတြ ကတစ္ဆင့္ သင္တန္းသား အျဖစ္ တရားဝင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာ လုပ္သားေတြကို မိမိတုိ႔လုပ္ ကိုင္ခဲ့တဲ့ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ကိုက္ညီ မယ့္ အလုပ္ေနရာေတြ ျပည္တြင္း မွာပဲ ခန္႔ထားနုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ က အလုပ္ သမားလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သူေတြကို တိုက္႐ုိက္ေခၚယူသြား မွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ခ်င္တဲ့လုပ္သား ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားႏွင့္ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကေန သိ ရပါတယ္။ လာမယ့္ ေအာက္တို ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က်ရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ “နည္းပညာ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား (Job Matching Event for the Technical Intern Trainess)” လို႔အမည္ရတဲ့ အခမ္း အနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခမ္းအနားမွာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လို သူေတြနဲ႔ အလုပ္ေခၚယူ လို႔တဲ့ ကုမၸဏီေတြ အၾကားခ်ိတ္ဆက္ ကာ အလုပ္ခန္႔အပ္ သြားမွာျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေအဂ်င္စီေတြ ကတစ္ဆင့္ သင္တန္းသား အျဖစ္ တရားဝင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာ လုပ္သားေတြကို မိမိတုိ႔လုပ္ ကိုင္ခဲ့တဲ့ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ကိုက္ညီ မယ့္ အလုပ္ေနရာေတြ ျပည္တြင္း မွာပဲ ခန္႔ထားနုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ က အလုပ္ သမားလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သူေတြကို တိုက္႐ုိက္ေခၚယူသြား မွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ခ်င္တဲ့လုပ္သား ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားႏွင့္ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကေန သိ ရပါတယ္။ လာမယ့္ ေအာက္တို ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က်ရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ “နည္းပညာ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား (Job Matching Event for the Technical Intern Trainess)” လို႔အမည္ရတဲ့ အခမ္း အနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခမ္းအနားမွာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လို သူေတြနဲ႔ အလုပ္ေခၚယူ လို႔တဲ့ ကုမၸဏီေတြ အၾကားခ်ိတ္ဆက္ ကာ အလုပ္ခန္႔အပ္ သြားမွာျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ “ကြၽန္မတို႔ အခုခ်ိတ္ဆက္ေန တုန္းပါ။ ပထမ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာ။ ဒါ ေပမဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ကိုေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တယ္။ ေလွ်ာက္ လႊာပိတ္ရက္ကိုလည္း ပထမ ၉လ ပိုင္း ၂၄ ရက္ လို႔ေၾကညာ ထားေပမယ့္ ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္ပါတယ္။ ရက္ေတာ့ အတိအက် မသိေသးဘူး။ ဒီၾကားထဲ ေလွ်ာက္လို႔ ရပါတယ္” လို႔ အလုပ္ သမားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ ရွိသူ တစ္ ဦးကဆိုပါတယ္။
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ အခ်က္ ၅ ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
အဲဒါေတြကေတာ့ –

(၁) ျမန္မာနုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(၂) ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည့္ ဥပေဒအရ Technical Intern Training System ျဖင္႔ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္နုိင္ငံ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။

(၃) ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ရွိရမည္။ (၄င္းတို႔ကို အလုပ္ သမားအျဖစ္ စုေဆာင္းရန္ရည္ရြယ္ ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အပါ အဝင္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္မည္)

(၄) အလုပ္ရွိေသာသူမ်ားကို စာရင္းမွ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ ။ သို႔ရာ တြင္ ယခုက်င္းပသည့္ အလုပ္အကိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ပြဲမွ တစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားက ၄င္းတို႔ကို အလုပ္သမားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း ခံရပါက လက္ရွိ အလုပ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာစာခ်ဳပ္ ကို ၄င္းတို႔ဘာသာအဆံုးသတ္ရမည္။

(၅) ပါဝင္မည့္သူသည္ဂ်ပန္ ဘက္က ျပဳစုထားေသာ ဝင္ခြင့္ စာရြက္ တြင္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ႐ိုး သားစြာျဖည့္စြက္ရမည္။ ၄င္းစာရြက္ ကိုျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူရမည္။ (ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ မ်ားကို၄င္း စာရြက္ကို ေပး မည္ျဖစ္သည္)စတဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုသူေတြ အေနနဲ႔ အလုပ္သမားႏွင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝ၆၇-၄၃ဝ၁၈၃ ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္း ၾကဖို႔လည္း ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*