ရိုးရာ

ရိုးရာ
September 18, 2017 Leanne Win
ရိုးရာ

ပင္ပန္းရင္
ပန္းပင္ကိုၾကည့္
ႏွလံုးၿငိမ္လ်က္
ဝင္သက္ ထြက္သက္ေတြမွန္
ဘဝဆန္တဲ့ ရွင္သန္မႈ။

ပန္းပင္ဆိုတာ
ပင္ပန္းတာပါကြာလို႔
ပန္း မစိုက္သူရဲ႕စကား
တရားလိုလို
နားခါးသူက ခါး
ခံစားမႈခ်င္း မတူေတာ့
အယူေတြကြဲျပား
ပန္းေလးကေတာ့
ေမာ့ေမာ့စြင့္ ပြင့္ၿမဲ။

မင္းေဝႏိုင္ (ဟသၤာတ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*