သဘင္ညီလာခံ ကို ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္

သဘင္ညီလာခံ ကို ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္
September 18, 2017 Asian Fame

သဘင္ အစည္းအ႐ုံး (ဗဟုိ) အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အေနနဲ့ ေအာက္တုိဘာလမွာ ေတာ့ ၂ႏွစ္တာ ကာလျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာလ မွာေတာ့ သဘင္ ညီလာခံျပဳလုပ္ၿပီး သဘင္အစည္း အ႐ုံး(ဗဟုိ) အမႈေဆာင္သစ္ေရြး ခ်ယ္ သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

“ညီလာခံက်င္းပၿပီး အားလုံးက ေရြးခ်ယ္ၾကမယ့္ EC ေတြကုိ ျပန္ လႊဲ ပါမယ္။ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္း လက္ခံလုပ္ပါမယ္။ ေငြစာရင္း၊ အသင္းဝင္စာရင္း၊ တည္ေထာင္ခြင့္ စာရင္းေတြ၊ အသုံးျပဳထားတဲ့ ဘဏ္ အေကာင့္ေတြ၊ အမ်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ အညီ ထုတ္ေဖာ္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥေတြ၊ အားလုံးတစ္ခုခ်င္းစီ ကုိ ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္တာ ဝန္ယူမယ့္ EC က မခက္ခဲ သြားေအာင္ စနစ္က်က်နဲ႔ လႊဲအပ္ဖုိ႔ ျပင္ထားပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကုိ ညီလာခံေခၚပါ့မယ္” လုိ႔ သဘင္အစည္းအ႐ုံး (ဗဟုိ) အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဥကၠ႒ ဦးဖုိးခ်စ္ကေျပာ ပါတယ္။ သဘင္အစည္းအ႐ုံး (ဗဟုိ)အေနနဲ႔ စက္တင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔က တိုင္းေဒ သႀကီး/ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ သဘင္ အစည္းအ႐ုံး မ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ား၊ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ အဆုိပါ အစည္းအေဝးကေန ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္မွာ သဘင္ ညီလာခံေခၚ ယူႏိုင္ရန္၊ သဘင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တည္ေထာင္ခြင့္၊ ပြဲက်င္းပခြင့္ေထာက္ခံခ်က္ စတဲ့အစည္းအ႐ုံး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္နဲ႔ သဘင္ေလာက ပံုရိပ္ကို စြမ္းစြမ္း တမံအတူ လက္တြဲ၍ ညီၫြတ္စြာ ျမႇင့္တင္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ သဘင္ အစည္းအ႐ုံး(ဗဟုိ)အေန နဲ႔ ၂ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္းမွာ ေတာ့ သဘင္ေလာက တုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလုိ သဘင္ လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ကုိ လည္း ဖြဲ႕စည္း ေပးခဲ့ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အႏွံ႔က သဘင္ထု အားလုံးရဲ႕ အခက္အခဲေတြ ကုိ ကူညီ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ဒါ့အျပင့္ျမန္မာ့ ဇာတ္သဘင္နဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔လည္း သဘင္ေလာကသား မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ကာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*