ကုလားအုပ္ ပံုျပင္သစ္

ကုလားအုပ္ ပံုျပင္သစ္
September 11, 2017 Leanne Win

ေခါင္းေလးတစ္ခု၊ ဝင္ခြင့္ျပဳပါ
ဥတုရာသီ ဆိုးေသာ္ေၾကာင့္။

လက္၊ ေျခေထာက္ေလး၊ ဝင္ခြင့္ေပးပါ
အေအးဒဏ္ေတြ ၾကမ္းေသာ္ေၾကာင့္။

ခႏၶာကိုယ္မွ် ဝင္ခြင့္ရလို႔
ဒုကၡမ်ားစြာ ေတြ႕ေသာ္ေၾကာင့္။

ဤအိမ္ထဲမွာ အလြန္ၾကပ္ပါ၏
ေနရာအနည္းငယ္၊ တိုးေရႊ႕ဖယ္ပါ
ကယ္ဆယ္ရာေရာက္၊ ေရွ႕႐ႈေထာက္ၿပီး
ေနာက္သို႔ထပ္ခါ ဆုတ္ေပးပါ။

ငါ၏ခႏၶာ၊ အလြန္ႀကီးပါ၍
ေနရာက်ဥ္းၾကပ္၊ မလြတ္လပ္ပါ
မတ္တတ္ခ်ည္းထ၊ အိပ္မရပါ
ေျခကကားယား၊ လက္ကားယားႏွင့္
ႏွာေခါင္းကႀကီး၊ နားရြက္ႀကီးႏွင့္
ႏႈတ္သီးကရွည္၊ ေမႊးမွ်င္ရွည္ႏွင့္
ဤခႏၶာေကာင္၊ အေနေခ်ာင္ဖို႔
အေမာင္ အေဝးထြက္ေပးပါ။

ဤသည့္ေနရာ၊ င့ါေဂဟာတည္း
ဤမွာအရပ္၊ ငါ့မ်ိဳးဇာတ္တို႔
မျပတ္အရွည္၊ ေနခဲ့သည္ေၾကာင့္
ဤသည့္ေဒသ၊ ငါပိုင္သ၏
သြားၾကအျမန္၊ သည္းမခံေတာ့
ေျခကန္ေမာင္းႏွင္၊ သို႔ျဖစ္အင္ေၾကာင့္
ျပင္ဆင္အထုပ္ဆြဲ၊ မ်က္ႏွာမြဲႏွင့္
လည္ရြဲမ်က္ရည္၊ ေျဖမဆည္ႏွင့္
ဘယ္ဆီဘယ္တြင္၊ ခရီးႏွင္မည္
အိမ္ရွင္ ဧည့္သည္ ျဖစ္ခဲ့တကား။

ေဝမိုး (ကြၽန္းလွ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*