ဆပ္ကပ္၊ မ်က္လွည့္ ပညာရပ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ ျပန္႔ပြားေရး ေကာ္မတီမွ ဆပ္ကပ္နဲ႔ မ်က္လွည့္ ပညာရွင္မ်ားကုိ ဘာေတြ ကူညီေထာက္ပ့ံ ေပးႏိုင္မလဲ

ဆပ္ကပ္၊ မ်က္လွည့္ ပညာရပ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ ျပန္႔ပြားေရး ေကာ္မတီမွ ဆပ္ကပ္နဲ႔ မ်က္လွည့္ ပညာရွင္မ်ားကုိ ဘာေတြ ကူညီေထာက္ပ့ံ ေပးႏိုင္မလဲ
August 23, 2017 Asian Fame

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘင္ ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ုံး (ဗဟုိ)၏ ပညာရပ္ဆုိင္ ရာ ထိန္းသိမ္းေရး မူဝါဒ ႏွင့္အညီ အစဥ္အဆက္ ေဖ်ာ္ေျဖလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဆပ္ကပ္ႏွင့္ မ်က္ လွည့္ပညာရပ္ မ်ားအား ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အလုိ႕ငွာ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္အား ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေက္ာမတီ အဖြဲ႔တြင္ ဂရိတ္ဖုိးထူး (မ်က္လွည့္ ၊ဆပ္ကပ္)၊ ေရႊမန္းဦးသန္းႏိုင္(ဆပ္ကပ္)၊ ဦးေပါက္စီ၊ ဦးကြာစိ၊ အာဇာနည္ စန္းစန္း၊ ဦးစာကေလး၊ ဦးလွသန္း၊ ဦးတင္ဝင္း၊ ဦးသန္းေဇာ္၊ ေဒၚဝင္းဝင္း၊ ဦးဝင္း ေအးတုိ႔က နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတြင္ ဦးေက်ာ္ဦး-ဥကၠ႒၊ ဦးစေကၠာမ-ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဦးဝင္းေဆြ-ဒုတိယဥကၠ႒(၂)၊ ပၪၥလက္ဦးခုိင္-အတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးရဲေဇာ္ထြန္း-တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)၊  ဦးခင္ ေမာင္ထြန္း (တြဲဘက္ အတြင္း ေရးမွဴး (၂)၊ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ -ဘ႑ာ ေရးမွဴး၊ ဦးမ်ဳိးႏိုင္(ေမွာ္မင္းသား)- တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး၊  ဦးအာလာဒင္-စာရင္းစစ္(၁)၊ ဦးေမွာ္ဇာမဏီ-စာရင္းစစ္(၂)၊ ဦးမစၥတာေတာ့-စည္း႐ုံးေရးမွဴး၊ ဦးဂ်ဳိကာ – စည္း႐ုံးေရးမွဴး (၂)၊ ဦးမင္းလက္ရာ-စည္း ႐ုံးေရးမွဴး(၃)၊ ဦးစြန္ညဳိ (ခ)ေက်ာ္ဇင္လတ္ -ျပန္ၾကား ေရးမွဴး၊ ေဒၚစန္းစန္းေအး -ျပန္ၾကားေရးမွဴး(၂)တုိ႔က ေဆာင္ရြက္ သြား ၾကမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီလ၂၅ရက္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေဝး လုပ္ပါမယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးမွာ ဒီအသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကဘာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ေရွ႕ဆက္ ၿပီးလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြက ဘယ္လုိ အလုပ္ေတြလဲ၊ ၿပီးေတာ့ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘာေတြ တတ္ႏိုင္တယ္၊ ဘာေတြ မတတ္ႏိုင္ဘူး ဆုိတာေတြကို ေဆြးေႏြးၾက မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ရိွပါတယ္။ တခ်ဳိ႕နည္း ပညာအားနည္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိမယ္။  နည္းပညာ အားနည္းတဲ့ လူငယ္ ေတြရွိမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီအဖြဲ႔ေတြကုိ နည္းပညာ ဘယ္ေလာက္ ပ့ံပုိးေပးမလဲ ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔  ဟုိဟာႀကီး လုပ္ေပးပါ့မယ္၊ ဒီဟာႀကီး လုပ္ေပး ပါ့မယ္ဆုိၿပီး မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕သည္ အခုမွ စတင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပဲျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ အဆုိပါ ေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)ျဖစ္တဲ့ မ်က္လွည့္ ပညာရွင္ ဦးစေကၠာမက ေျပာပါ တယ္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*