မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္
August 22, 2017 Leanne Win
မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ဓမၼအျမင္

mahar

မ႐ူးမေကာင္းေလးမ်ား

ကာမရယ္ အိပ္စား စိတ္ထားက သိၿမဲသိလ်က္သာ
အေကာင္းဆိုလွ်င္ အထူးစဲြသမို႔ အ႐ူးပဲလို႔ မဆိုသင့္ရာ
ခႏၶာၾကား အသြားအလာ။

တရားရွာရာက် ေစြေစာင္းေစြေစာင္း
မ႐ူးေသာ္ သုခေကာင္း
အထူးေပၚ မထူးေဆာင္းရဲ႕ ဇာတ္ေၾကာင္း။ ။

ေမာင္ေသြးခၽြန္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*