စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယႏွစ္ပတ္လညအစည္းအေဝး (၂ဝ၁၇)ကို မုံရြာျမိဳ႔တြင္ က်င္းပ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယႏွစ္ပတ္လညအစည္းအေဝး (၂ဝ၁၇)ကို မုံရြာျမိဳ႔တြင္ က်င္းပ္
August 10, 2017 Leanne Win

Hlaing-Oo-Maw-4

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၇)ကို ဇူလိုင္လ ၃ဝရက္ေန႔က မုံရြာၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ ေရး႐ုံးတြင္ ပထမပိုင္းႏွင့္ ဒုတိယပိုင္းဟူ၍၂ပိုင္း ခဲြ က်င္းပသည္။
သဘာပတိအဖဲြ႔ႏွင့္ အတူေကာ္မ ရွင္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္းဝင္ေဟာင္းမ်ား ႏုတ္ထြက္ကာ အဖဲြ႕ဝင္အသစ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရာ ယခင္အတြင္းေရးမွဴး လုပ္သူ ေဒၚယဥ္ယဥ္သိန္းကိုဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရသည္။ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာဆရာအသင္းအမႈေဆာင္သစ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြသို႔ မုံရြာ အေျချပဳ သတင္းေထာက္မ်ား တက္ ေရာက္ ျခင္း မရွိၾကျခင္းအေပၚလက္ရွိျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ထား ေသာ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ အဖဲြ႔ အေနျဖင့္ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ယခင္က အားနည္းခ့ဲေသာ စည္း႐ံုးေရးအား ကိုတိုး၍ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အသင္း ဝင္အင္အားႏွင့္အတူ အမွန္တကယ္ သတင္းေရးသားေနသူမ်ားပါေနရာရလာ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမုံရြာၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဖသန္းက ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပဲြအၿပီးတြင္တိုက္တြန္းခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

လိႈင္ဝင္းကို

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*