ေငြက်ပ္ ၁ဝဘီလီယံတန္ဖိုးရိွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင္႔ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည္

ေငြက်ပ္ ၁ဝဘီလီယံတန္ဖိုးရိွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင္႔ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည္
August 2, 2017 Leanne Win

3

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲကင္းကုန္းေက်းရြာ အနီးအနားမွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မယ့္ ေအာင္ေျမမႏၲလာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း အိမ္ရာႏွင္႔ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္၍ ျမန္မာဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္ အလာႏွင့္အညီ ပႏၷက္ေတာ္ တင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြက်ပ္ ၁ဝဘီလီယံ မတည္ေပးထားတာျဖစ္သလို၊ စီမံကိန္း ဧရိယာ မွာ ၃၃.၂၂ ဧကရိွၿပီး စုစုေပါင္း အခန္း ၁၆၄ဝ ပါဝင္ၿပီး၊ ရဲစ ခန္း၊ မီးသတ္စခန္း၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ ပန္းၿခံ၊ အားကစားကြင္း၊ ဓမၼာ႐ုံ၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ေရေပးေဝေရး ေရကန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*