ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ သိုး/ ဆိတ္တင္ပို႕ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္း

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ သိုး/ ဆိတ္တင္ပို႕ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္း
July 31, 2017 Leanne Win
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ သိုး/ ဆိတ္တင္ပို႕ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္း

Mg-Nan-Wai

ပခုကၠဴခ႐ိုင္အတြင္း သိုး၊ ဆိတ္ ေမြးျမဴအား ေကာင္းေသာေၾကာင့္ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဖြဲ႕စည္းရန္ အဓိကခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ ႀကီးအျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႕က ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ႐ံုးခန္းမ၌ေန႔လယ္ ၁၂နာရီ အခ်ိန္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ အသင္းဖြဲ႕စည္းရန္ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနၫြန္ၾကား ေရမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲထြန္းဝင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ႏွင့္တာဝန္ရွိသူ မ်ား၊ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးျမမင္းေဆြ(ပခုကၠဴ) တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္ေဇာ္ဝင္း (ပခုကၠဴ)၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးတင့္ေသာင္း (ေရစႀကိဳ)အျပင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ေဒါက္တာ ရဲထြန္းဝင္းမွ ျပည္ပသို႕ သိုး၊ ဆိတ္ တင္ပို႕ရာတြင္ စနစ္တက် တင္ပို႕ႏိုင္ ေရး၊ အေလအလြင့္မျဖစ္ေရး၊ ေစ်း ေကာင္းရရွိေရး တို႕ကိုအက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။ ၄င္း ေနာက္ ဦးဝင္းဗိုလ္ ဥကၠ႒ဦးေဆာင္ ေသာ အသင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး အသင္းတြင္ ၁၅ဦး ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိတ္ေကာင္ ေရ ၄၂ဝဝဝေက်ာ္၊ သိုး၁၆၇ဝဝ ေကာင္ေရေက်ာ္ရွိသည္ဟု တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ သိုးဆိတ္ေကာင္ေရ ၁ သိန္းခြဲနီးပါး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္တြင္၂ သိန္းဝန္းက်င္၊ တစ္ခ႐ိုင္လံုး အေနျဖင့္ ၆ သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ပခုကၠဴနယ္ သိုး၊ ဆိတ္ မ်ားကို ကေလး၊ တမူး၊ ျမဝတီ ရန္ကုန္၊ မိတီၳလာ၊ မႏၲေလး ဝယ္ လက္မ်ားမွ တစ္ေပါင္၂၅က်ပ္ သား၊ ဆိတ္ ၁ဝဝဝ နီးပါး သိုး၈ဝဝဝန္း က်င္ရွိၿပီး အညာေဒသႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ ဆိတ္ကိုသာ စီးပြားျဖစ္ေမြး ျမဴအား ေကာင္းေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္နန္းေဝ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*