သဘင္အစည္းအရုံး (ဗဟုိ) ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည္

သဘင္အစည္းအရုံး (ဗဟုိ) ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည္
July 26, 2017 Leanne Win
သဘင္အစည္းအရုံး (ဗဟုိ) ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည္

ta

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအရုံး(ဗဟုိ) အမႈေဆာင္သစ္အေနနဲ႔ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလမွ စတင္ကာအမႈေဆာင္သက္တမ္းကုိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာဆိုရင္ အခုလာမယ့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွာေတာ့ အမႈ ေဆာင္သက္တမ္း၂ႏွစ္တာကာလျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေအာက္တုိ ဘာလမွာ သဘင္အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိျပဳ လုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သဘင္အစည္းအ႐ုံး(ဗဟုိ)အတြင္းေရးမွဴး ဦးမုိးဝင္းက..

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ၁ဝလ ပုိင္းမွာလုပ္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကတိအတုိင္း ၂ႏွစ္ျပည့္မွာလုပ္ကုိလုပ္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကတိတည္ေစရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း၊ ကိုယ္ေနရာရဖုိ႔အတြက္ ႀကဳိးစားျခင္း လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီမွာ မိမိစိတ္ႀကဳိက္သာတင္ ဖုိ႔ပဲလုိပါတယ္”လုိ႔ေျပာပါတယ္။

သဘင္အစည္းအရုံး(ဗဟုိ)အေနနဲ႔ ၂ႏွစ္တာကာအတြင္းမွာေတာ့ သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ သဘင္ေလာကသားမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကုိကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သဘင္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သလုိ သဘင္သီခ်င္းကုိလည္းေရြးခ်ယ္ကာ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ သဘင္အစည္းအ႐ုံးမ်ား ကုိ လည္းဖြဲ႔စည္းေပးႏုိင္ခဲ့သလုိ ဇာတ္နဲ႔ ဆုိင္းေလာကအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးတုိ႕မွာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘင္အစည္းအရုံး(ဗဟုိ)ရဲ႕ ႐ုံးေျမေနရာရရွိေရးအတြက္ကုိလည္း အခုလက္ရွိမွာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*